Ngày 09/4/2011, tôi có đánh rơi một số giấy tờ
(chứng minh thư, bằng lái xe, .....)
mang tên Nguyễn Phạm Thanh Bình (SN: 07/12/1985)
và 01 đăng ký xe mang tên Phạm Phương Long (SN: 27/12/1976).
Ai nhặt được làm ơn liên hệ sđt: 0974995898 (Bình)
hoặc 0912561199 (Long).
Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ.