ADAPTER HP - COMPAQAdapter HP – Compaq

ADAPTER HP 19V-4.7A……………………..215k

ADAPTER HP 19V-4.7A (Chân Kim)………..230k

ADAPTER HP 18.5V-3.5A……………………..190k

ADAPTER HP 18.5V-3.5A (Chân Kim)………..235k

ADAPTERHP 18.5V-3.5A (Đầu đạn)…………..195k

ADAPTER HP 19V-3.16A…………………….....195k

LIÊN HỆ :
CTY MÁY TÍNH HỒNG PHÁT :83 LÊ THANH NGHỊ - HN
ĐT : 04.36284839 - HOTLINE : 0914 863 612