Hiện mình đang phân phối 1 số ô BT thuộc dự án Tasco Xuân Phương: TT 8 từ ô số 1, 3, 4, 5, 8, 35, 36, 37, 45. gốc 45t, đóng 50%, ký trực tiếp với chủ đầu tư giá 67.5t. Ô số 7, dt 224m2 ô góc mặt đường 17m và 13.5m giá 72t, ô số 15 ô góc dt 212m2 mặt đường 17m, 13.5 m, giá 72t, ô 41 ô góc dt 243m2, đường 13.5m giá 72t, ký trực tiếp với chủ đầu tư.LH: 0906.033.465.