Giai đoạn 2 đã chính thức ra hàng: Chúng tôi đang phân phối một số ô của Ba ĐÌnh các ô từ 1 đến 12 diện tích 135m, đường 17.5m giá bán mềm. Đợt ra hàng đầu tiên nên có giá thấp nhất. Đặt cọc thưởng phạt 100% 10 ngày sau vào tên hợp đồng với chủ đầu tư Ba Đình.
Hãy gọi ngay: 094.328.0404