CC Green House Việt Hưng
các loại dtich: 73m - 154m từ tầng 7 - 10
Tiến độ đóng tiền:
Đợt 1: 50%
Đợt 2: 20% sau 2 tháng
Đợt 3: 30% khi bàn giao nhà Quý 1 - 2012
Liên hệ A Hưng 097 553 0591 hoặc 0947 555 357