Tôi đang có một số suất mua căn hộ ưu tiên vào tên được chính chủ chung cư CT6A Xa La:
Liên hệ A Hưng 097 553 0591
Căn 2917 dtich 64.1m chênh 25tr/căn.
Căn 2918 dtich 74.1m chênh 25tr/căn.
Căn 2307 dtich 64.1m chênh 35tr/căn.
Căn 1318 dtich 4.1m chênh 60tr/căn.
Căn 2020 dtich 75m chênh 60tr/căn.
Căn 2106 dtich 67.7m chênh 65tr/căn.
Căn 1418 dtich 74.1m chênh 70tr/căn.
Căn 1405 dtich 64.1m chênh 85tr/căn.