Hiện nay công ty chúng tôi đang phân phối căn hộ thuộc dự án khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ nằm trong khu đô thị mới Việt Hưng.
Chủ đầu tư: Công Ty Cổ Phần VLXD&XNK Hồng Hà
Đơn vị tư vấn thiết kế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Thương mại Vinaconex
Toà CT-7B
Số căn hộ <75m2: 4căn hộ
Số căn hộ từ 75 - 100m2: 14 căn hộ
Tổng số căn hộ tầng điển hình: 18 căn hộ/tầng
Tổng số căn hộ toàn nhà: 126 căn hộ
Tổng diện tích sàn tầng điển hình: 1.724m2
Tổng diện tích sàn căn hộ: 10.276m2
Tổng diện tích sàn kinh doanh: 1.066m2
Tổng diện tích sàn toàn nhà: 13.792m2
Giá gốc 14tr/m2 + chênh lệch thấp

LH: 0973 789 739 (Chi)
0944 396 896 (Ngọc)

Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên Chung cư Dãn dân phố cổ, chung cư Việt Hưng, cc Dan dan Pho Co, cc Viêt Hưng, cc Viet Hung, Chung Cư Long Biên, cc Long Biên