raovat,rao vat viec lam can tho,viec lam can tho,tuyen dung can tho
Hỗ trợ xin cấp nhanh chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tại Miền Tây.
*Chứng chỉ Trung tâm cấp: không thi

  1. Tin học: A=B=500K
  2. Tiếng anh: A=B=C=800K

*Chứng chỉ Bgd cấp: không thi

  1. Tin học: A=B=700K
  2. Tiếng anh: A=B=C=900K

Chuẩn bị gồm: 02 hình (3x4), 01 CMT photo, lệ phí( ở xa thanh toán bằng chuyển khỏan).
Hoàn thiện lấy chứng chỉ sau 10 ngày.

Liên hệ nộp hồ sơ: (7/7)
Tel: 0939682258 – Ms.Linh ( Vp tiếp nhận hồ sơ khu vực Miền Nam)
Email: nguyenlinh.edu.vn@gmail.com

-Các bạn ở Cần thơ có thể gặp trực tiếp nộp hồ sơ.
-Các bạn ở các tỉnh khác có thể scan hồ sơ gửi về địa chỉ: nguyenlinh.edu.vn@gmail.com
Nhận hỗ trợ tại các tỉnh phía Nam. Tổ chức đăng ký số lượng nhiều được giảm lệ phí.