Chúng tôi phân phối rất nhiều căn hộ CT6 Xa La vị trí mặt đường 70 giá chênh lệch thấp.
Thông tin chi tiết liên hệ: Lê Thúy 0904052105 / 0919458967