Hiện tại chúng tôi đang bán lẻ và bán cả sàn các tòa từ T1 - T10 dự án CCCC Times City.
Hàng ngày hôm nay gồm:
+ T1 - 10 tầng 3 giá 29,97 - 2,5% chiết khấu
+ T1-01 tầng 26 giá 26,17 - 2,5% chiết khấu
+ T1-18 tầng 3 giá 29,47 - 2,5% chiết khấu
+ T1-10 tầng 27 giá 30,170 - 2,5% chiết khấu

+ T2-10 tầng 5 giá 28,3 - 2,5% chiết khấu
+ T2-6 tầng 7 giá 27,65 - 2,5% chiết khấu
+ T2 - 18 tầng 5 giá 29,1 - 2,5% chiết khấu
+ T2-12 tầng 31 giá 27,9 - 2,5% chiết khấu
+ T2-1 tầng 29 giá 27,1 - 2,5% chiết khấu
+ T2 - 1 tầng 31 giá 26,9 - 2,5% chiết khấu
+ T2 tầng 28 căn 3 và 17 giá 32,262 - 1% chiết khấu

+ T3-4 tầng 31 giá 28,4 - 2,5% chiết khấu
+ T3-8 tầng 26 giá 29,6 - 2,5% chiết khấu
+ T3-8 tầng 30 giá 29 - 2,5% chiết khấu

+ T3-12a tầng 21 bán giá 32,3 - 1,5% chiết khấu
+ T3-16 tầng 21 bán giá 32,8 - 1% chiết khấu

+ T4-6 tầng 26 giá 30,3 - 2,5% chiết khấu
+ T4-7 tầng 17 bán giá 34,3

Quý khách có nhu cầu mua căn hộ xin liên hệ với chúng tôi để được tư vấn:
Hotline: 0984 395 062 - Đào Văn Thực
SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN HBC LAND
Add: 39 Trần Thái Tông (Nguyễn Phong Sắc kéo dài) - Cầu Giấy - Hà Nội.