LK6 Ô63: s=100m2, duong15,5m, dong 80% gia ban 19tr/m2 giá bán bao tên

LK1 Ô10: s=100m2, dong 80% gia ban 22,5tr/m2 giá bán bao tên

LK17 Ô19: s=100m2, duong15,5m, dong 80% giá bán bao tên 19,5tr/m2
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ theo sđt. Hà 0986 550 563