Hiện tại tôi đang có 1 căn hộ diện tích 73m2, nhìn ra vườn hoa, cuối năm 2011 bàn giao nhà.
+Tầng 15: 73m2
+Tầng 15: 75m2
+Tầng 15: 100m2
+Tầng 10: 61m2
+Tầng 10: 73m2
+Tầng 10: 75m2
+Tầng10: 100m2

Ai có nhu cầu muốn biết giá xin liên hệ tôi: Anh Tăng: 0936.589.749