Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Baumer Sensor chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi

Danh sách sản phẩm Baumer Sensor Tiến phát Cung cấp


FEAM 08P1002
FEAM 08P1002/S35L
FEAM 08P3002
FEAM 08P3002/S35L
FEAM 18N3150
FEAM 18N3150/S14
FEAM 18P3150
FEAM 18P3150/S14
FECK 07N6901
FECK 07N6901/KS35A
FECK 07P6901
FECK 07P6901/KS35A
FEDK 07N6901
FEDK 07N6901/KS35A
FEDK 07P6901
FEDK 07P6901/KS35A
FEDK 10N5101
FEDK 10N5101/S35A
FEDK 10P1101/KS35
FEDK 10P3101/KS35
FEDK 10P5101
FEDK 10P5101/S35A
FEDK 14N5101/S35A
FEDK 14P5101/S35A
FEDK 20N5101/S35A
FEDK 20P5101/S35A
FEDK 26P5103/S14
FEDK 26R7103
FEDK 26R7303
FEDM 08P100
FEDM 08P1001/S35L

FEDM 08P1002
FEDM 08P1002/S35L
FEDM 08P3001
FEDM 08P3001/S35L
FEDM 08P3002
FEDM 08P3002/S35L
FEDM 12N3401
FEDM 12N3401/S35A
FEDM 12N5101
FEDM 12N5101/S35A
FEDM 12P3401
FEDM 12P5101
FEDM 12P5101/S35A
FEDM 16P5101
FEDM 16P5101/S14
FEDM 16P5105
FEDM 16P5105/S14
FEG 122435
FEG 122445
FEG 142415
FEG 142435
FEG 182415
FFAK 16NTD1001 / L
FFAK 16NTL1001
FFAK 16PTD1001 / L
FFAK 16PTL1001
FFAK 17NTD1001 / L
FFAK 17NTD1002 / L
FFAK 17NTL1001
FFAK 17PTD1001 / L
FFAK 17PTD1002 / L
FFAK 17PTL1001
FFAM 16PTD1002 / L
FFAM 17PTD1002 / L
FFDK 16P50Y0
FGDK 28P1001

FGDK 28P3001
FGLM 050P8001/S35L
FGLM 080P8001/S35L
FGLM 120P8001/S35L
FGUM 030P8001/S35L
FGUM 050P8001/S35L
FGUM 080P8001/S35L
FGUM 120P8001/S35L
FHCK 07N6901
FHCK 07N6901/KS35A
FHCK 07P6901
FHCK 07P6901/KS35A
FHDK 07N6901
FHDK 07N6901/KS35A
FHDK 07P6901
FHDK 07P6901/KS35A
FHDK 10N5101
FHDK 10N5101/S35A
FHDK 10P1101/KS35
FHDK 10P5101
FHDK 10P5101/S35A
FHDK 14N5101/S35A
FHDK 14N6901/S35A
FHDK 14P5101/S35A
FHDK 14P5104/S35A
FHDK 14P6901/S35A
FHDK 20N6901/S35A
FHDK 20P6901/S35A
FHDK 26N5001/S14
FHDK 26P5001
FHDK 26P5001/S14
FHDK 26R7001
FHDK 26R7001/S27
FHDK 26R7201
FHDK 26R7201/S27
FHDM 12N5001
FHDM 12N5001/S35A
FHDM 12P5001
FHDM 12P5001/S35A
FHDM 12P5003/S35A
FHDM 16N5001
FHDM 16N5001/S14
FHDM 16P5001
FHDM 16P5001/S14
FNDM 12N5001
FNDM 12N5001/S35A
FNDM 12P5001
FNDM 12P5001/S35A
FNDK 14N6901/S35A
FNDK 14P6901/S35A
FODK 23P90Y0
FPAM 18N3151
FPAM 18N3151/S14
FPAM 18P3151
FPAM 18P3151/S14
FPCK 07N6901
FPCK 07N6901/KS35A
FPCK 07P6901
FPCK 07P6901/KS35A
FPDK 07N6901
FPDK 07N6901/KS35A
FPDK 07P6901
FPDK 07P6901/KS35A
FPDK 10N3402/S35A
FPDK 10N5101
FPDK 10N5101/S35A
FPDK 10P3101/KS35
FPDK 10P3402/S35A
FPDK 10P5101
FPDK 10P5101/S35A
FPDK 14N5101/S35A
FPDK 14N5111/S35A
FPDK 14P5101/S35A
FPDK 14P5111/S35A
FPDK 20N5101/S35A
FPDK 20P5101/S35A
FPDK 26N5103/S14
FPDK 26N5303/S14
FPDK 26P5103/S14
FPDK 26P5303/S14
FPDK 26R7103
FPDK 26R7303
FPDM 12N3401
FPDM 12N3401/S35A
FPDM 12N5101
FPDM 12N5101/S35A
FPDM 12P3401
FPDM 12P3401/S35A
FPDM 12P5101
FPDM 12P5101/S35A
FPDM 12P5105/S35A
FPDM 16N5101
FPDM 16N5101/S14
FPDM 16N5105
FPDM 16N5105/S14
FPDM 16P3921/S14
FPDM 16P5101
FPDM 16P5101/S14
FPDM 16P5105
FPDM 16P5105/S14
FRDK 14P1902/S35A
FRDK 14P1903/S35A
FRDK 14P3902/S35A
FRDK 14P3903/S35A
FSAM 08D9002
FSAM 08D9002/S35
FSAM 18D9651
FSAM 18D9651/S14
FSCK 07D9601
FSCK 07D9601/KS35A
FSDK 07D9601
FSDK 07D9601/KS35A
FSDK 10D9001/KS35
FSDK 10D9601
FSDK 10D9601/S35A
FSDK 14D9601/S35A
FSDK 20D9601/S35A
FSDK 26A9003
FSDK 26D9003/S14
FSDM 08D9001
FSDM 08D9001/S35
FSDM 08D9002
FSDM 08D9002/S35
FSDM 12D9601
FSDM 12D9601/S35A
FSDM 16D9601
FSDM 16D9601/S14
FVDK 12P6410/S35A
FVDK 22P6420
FZAM 08P1001
FZAM 08P1001/S35L
FZAM 08P1002
FZAM 08P1002/S35L
FZAM 08P3001
FZAM 08P3001/S35L
FZAM 08P3002
FZAM 08P3002/S35L
FZAM 12N1104
FZAM 12N1104/S14
FZAM 12N3104
FZAM 12N3104/S14
FZAM 12P1104
FZAM 12P1104/S14
FZAM 12P3104
FZAM 12P3104/S14
FZAM 18N1150
FZAM 18N1150/S14
FZAM 18N1155
FZAM 18N6460
FZAM 18N6460/S14
FZAM 18P1150
FZAM 18P1150/S14
FZAM 18P1155
FZAM 18P6460
FZAM 18P6460/S14
FZAM 30N5002
FZAM 30N5003
FZAM 30P5002
FZAM 30P5003
FZCK 07N6901
FZCK 07N6901/KS35A
FZCK 07P6901
FZCK 07P6901/KS35A
FZDK 07N6901
FZDK 07N6901/KS35A
FZDK 07P6901
FZDK 07P6901/KS35A
FZDK 10N5101
FZDK 10N5101/S35A
FZDK 10P1101/KS35
FZDK 10P5101
FZDK 10P5101/S35A
FZDK 14N5101/S35A
FZDK 14P5101/S35A
FZDK 20N5101/S35A
FZDK 20P5101/S35A
FZDM 08P1001
FZDM 08P1001/S35L
FZDM 08P1002
FZDM 08P1002/S35L
FZDM 08P3001
FZDM 08P3001/S35L
FZDM 08P3002
FZDM 08P3002/S35L
FZDM 12N5101
FZDM 12N5101/S35A
FZDM 12P5101
FZDM 12P5101/S35A
FZDM 16N5101
FZDM 16N5101/S14
FZDM 16P5101
FZDM 16P5101/S14
FKDM 22N1901/S14F
FKDM 22N1902/S14
FKDM 22N1911/S14F 122472
FKDM 22P1901/S14F
FKDM 22P1902/S14F
FKDM 22P1911/S14F
FKDM 22P3901/S14F
FKDM 22P3902/S14F
OEDK 10N5101
OEDK 10N5101/S35A
OEDK 10P5101
OEDK 10P5101/S35A
OEDK 14N5101/S35A
OEDK 14P5101/S35A
OEDM 16P3401
OEDM 16P3401/S14
OEDM 16P5101
OEDM 16P5101/S14
OGUM 030P8001/S35L
OGUM 050P8001/S35L
OGUM 080P8001/S35L
OGUM 120P8001/S35L
OHDK 10N5101
OHDK 10N5101/S35A
OHDK 10P5101
OHDK 10P5101/S35A
OHDK 14N5101/S35A
OHDK 14P5101/S35A t
OHDM 12P6901/S35A
OHDM 16N5001
OHDM 16N5001/S14
OHDM 16N5002/S14
OHDM 16P5001
OHDM 16P5001/S14
OHDM 16P5002/S14
OHDM 16P5010/S14
OHDM 16P5012
OHDM 16P5012/S14
OHDM 20P6990/S14C
ONDM 16P3401
ONDM 16P3401/S14
ONDM 16P5101
ONDM 16P5101/S1
OPDK 14N1901/S35A
OPDK 14N3901/S35A
OPDK 14P1901/S35A
OPDK 14P1902/S35A
OPDK 14P1903/S35A
OPDK 14P3901/S35A
OPDM 12N5101
OPDM 12N5101/S35A
OPDM 12P5101
OPDM 12P5101/S35A
OPDM 12P5102/S35A
OPDM 12P5103/S35A
OPDM 16P5102
OPDM 16P5102/S14
OPDM 16P5103
OPDM 16P5103/S14
OSDK 10D9001
OSDK 10D9001/S35A
OSDK 14D9001/S35A
OSDM 16D9601
OSDM 16D9601/S14
OZDK 10N5101
OZDK 10N5101/S35A
OZDK 10P5101
OZDK 10P5101/S35A
OZDK 14P1901/S35A
OZDM 16N1001
OZDM 16N1001/S14
OZDM 16P1001
OZDM 16P1001/S14
OZDM 16P1901
OZDM 16P1901/S14
OZDM 16P3001
OZDM 16P3001/S14

FVDK 12N6101/S35A
FVDK 12N6401/S35A
FVDK 12P6101
FVDK 12P6101/S35A
FVDK 12P6401
FVDK 12P6401/S35A
FVDK 12P6501/S35A
FVDK 22N6101/S14C
FVDK 22N6401/S14C
FVDK 22P6101
FVDK 22P6101/S14C
FVDK 22P6401
FVDK 22P6401/S14C
FVDK 22P6501/S14C
FVDM 15N5103
FVDM 15N5103/S14
FVDM 15N5130/S14
FVDM 15P5103
FVDM 15P5103/S14
FVDM 15P5130
FVDM 15P5130/S14
FZAM 30N5001
FZAM 30N5004
FZAM 30P5001
FZAM 30P5004
FVDK 09P00Y0
FVDK 09P00YB
FVDK 10N60Y0
FVDK 10N60Y0/KS35A
FVDK 10N65Y0
FVDK 10N69Y0
FVDK 10N69Y0/KS35A
FVDK 10N69YB
FVDK 10N69YB/KS35A
FVDK 10N69YR
FVDK 10N81Y0
FVDK 10N81Y0/KS35A
FVDK 10N82Y0
FVDK 10N82Y0/KS35A4
FVDK 10N83Y0
FVDK 10N83Y0/KS35A
FVDK 10P60Y0
FVDK 10P60Y0/KS35A
FVDK 10P65Y0
FVDK 10P65Y0/KS35
FVDK 10P69Y0
FVDK 10P69Y0/KS35A
FVDK 10P69YB
FVDK 10P69YB/KS35A
FVDK 10P69YR
FVDK 10P81Y0
FVDK 10P81Y0/KS35A
FVDK 10P82Y0
FVDK 10P82Y0/KS35A
FVDK 10P83Y0
FVDK 10P83Y0/KS35A
FVDK 14J07Y0
FVDK 14J08Y0
FVDK 31N06Y0
FVDK 31N06Y01
FVDK 31P06Y0
FVDK 31P06Y1
FWDK 10U84Y0
FCE 050C1Y10
FCE 200C1Y00
FCE 200C1Y01
FCE 200D1Y00
FCE 200E1Y00
FFE 200D6Y00
FKE 200D1Y00
FLC 200D2Y00
FLE 200C1Y00
FLE 200D1Y00
FOC 500C6Y00
FPE 200C1Y00
FPE 200C4Y00
FPE 200D1Y00
FSA 200C1Y00
FSB 200C1Y00
FSC 200C2Y00
FSC 200C4Y00
FSE 025B1001
FSE 025B1003
FSE 025B1007
FSE 025B2001
FSE 025B2002
FSE 025B2003
FSE 025B2006
FSE 025B4003
FSE 025B4006
FSE 050A1001
FSE 050A1003
FSE 050A1006
FSE 050A2001
FSE 050A2002
FSE 050A2003
FSE 050A2006
FSE 050A3020
FSE 050A4003
FSE 050A4004
FSE 050A4006
FSE 050B1001
FSE 050B1003
FSE 050B1007
FSE 050B2001
FSE 050B2002
FSE 050B2003
FSE 050B2006
FSE 050B4003
FSE 050B4004
FSE 050B4006
FSE 100A1001
FSE 100A1003
FSE 100A1006
FSE 100A2001
FSE 100A2002
FSE 100A2003
FSE 100A2006
FSE 100A4003
FSE 100A4004
FSE 100A4006
FSE 100F6Y01
FSE 200C1002
FSE 200C1004
FSE 200C1Y00
FSE 200C2002
FSE 200C2004
FSE 200C2Y00
FSE 200C6Y00
FSE 200C4001
FSE 200C4002
FSE 200C6Y01
FSE 200C6Y02
FSE 200C6Y15
FSE 200D1Y50
FSE 200D2Y00
FSE 200D2Y50
FSE 200D4Y00
FSE 200E1Y00
FSE 200F1Y00
FSE 200F4Y00
FSE 200F6Y00
FSF 025B1001
FSF 025B1005
FSF 025B2001
FSF 025B2002
FSF 025B2005
FSF 025B2006
FSF 025B4002
FSF 025B4003
FSF 025B4004
FSF 050A1001
FSF 050A1002
FSF 050A1005
FSF 050A2001
FSF 050A2002
FSF 050A2004
FSF 050A2005
FSF 050A4002
FSF 050A4003
FSF 050A4004
FSF 050B1001
FSF 050B1005
FSF 050B1007
FSF 050B2001
FSF 050B2002
FSF 050B2005
FSF 050B2006
FSF 050B4002
FSF 050B4003
FSF 050B4004
FSF 100A1001
FSF 100A1002
FSF 100A1005
FSF 100A2001
FSF 100A2002
FSF 100A2004
FSF 100A2005
FSF 100A4002
FSF 100A4003
FSF 100A4004
FSG 200C1Y00
FSL 500C6Y00
FUA 200C1Y00
FUB 200C1Y00
FUC 200C2Y00
FUE 025B1001
FUE 025B1002
FUE 025B1003
FUE 025B1008
FUE 025B1011
FUE 025B2001
FUE 025B2002
FUE 025B2003
FUE 025B2004
FUE 025B2011
FUE 025B3001
FUE 025B4003
FUE 025B4004
FUE 025B4005
FUE 050A1001
FUE 050A1002
FUE 050A1003
FUE 050A1008
FUE 050A1011
FUE 050A2001
FUE 050A2002
FUE 050A2003
FUE 050A2004
FUE 050A2008
FUE 050A3001
FUE 050A4003
FUE 050A4004
FUE 050A4005
FUE 050B1001
FUE 050B1002
FUE 050B1003
FUE 050B1008
FUE 050B1011
FUE 050B2001
FUE 050B2002
FUE 050B2003
FUE 050B2004
FUE 050B2008
FUE 050B2011
FUE 050B3001
FUE 050B4003
FUE 050B4004
FUE 050B4005
FUE 050C2Y10
FUE 100A1001
FUE 100A1002
FUE 100A1003
FUE 100A1008
FUE 100A1011
FUE 100A2001
FUE 100A2002
FUE 100A2003
FUE 100A2004
FUE 100A2008
FUE 100A2011
FUE 100A3001
FUE 100A4003
FUE 100A4004
FUE 100A4005
FUE 100E2Y00
FUE 200C1003
FUE 200C1004
FUE 200C1006
FUE 200C2003
FUE 200C2004
FUE 200C2Y00
FUE 200C4Y00
FUE 200C6Y00
FUE 200D1Y00
FUE 200D2Y00
FUE 200E1Y00
FUE 200F1Y00
FUF 025B1001
FUF 025B1002
FUF 025B1003
FUF 025B1005
FUF 025B1011
FUF 025B2001
FUF 025B2002
FUF 025B2003
FUF 025B2004
FUF 025B2005
FUF 025B2011
FUF 025B3001
FUF 025B4002
FUF 025B4006
FUF 025B4008
FUF 050A1001
FUF 050A1003
FUF 050A1005
FUF 050A1007
FUF 050A1011
FUF 050A2001
FUF 050A2003
FUF 050A2004
FUF 050A2005
FUF 050A2007
FUF 050A2011
FUF 050A3001
FUF 050A4002
FUF 050A4004
FUF 050A4005
FUF 050B1001
FUF 050B1002
FUF 050B1003
FUF 050B1005
FUF 050B1011
FUF 050B2001
FUF 050B2002
FUF 050B2003
FUF 050B2004
FUF 050B2005
FUF 050B2011
FUF 050B3001
FUF 050B4002
FUF 050B4006
FUF 050B4008
FUF 100A1001
FUF 100A1003
FUF 100A1005
FUF 100A1007
FUF 100A1011
FUF 100A2001
FUF 100A2003
FUF 100A2004
FUF 100A2005
FUF 100A2007
FUF 100A2011
FUF 100A3001
FUF 100A4002
FUF 100A4004
FUF 100A4005
FUG 200C1Y00
FUH 010A2002
FUH 010B2001
FUH 010B2002
FUL 200D2Y00
FWE 200C1Y00
FWE 200C2Y00

FLDK 110C1003/S42
FLDK 110G1003/S14
FLDK 110G1003/S42
FLDK 110G1010/S14
FLDM 170C1011/S42
FLDM 170C1030/S42
FLDM 170G1011/S42
FLDM 170G1030/S42
ScaDiag-Kit SCATEC-2/S14
ScaDiag-Kit SCATEC-2/S42
ScaDiag-Kit SCATEC-10
ScaDiag-Kit SCATEC-15
ESG 16FP1000G (CAN cabel)
ESG 16DP1000G (Main cabel

Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------
Tien Phat Automation Co.,ltd

No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com

chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com