Công Ty Tiến Phát Nhà cung cấp Sensors Keyence chính hãng với
• Giá rẻ hơn giá thị trường.
• Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
• Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
• Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
• Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.

Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại ,Hãy liên hệ ngay với chúng tôi:

Danh sách sản phẩm Sensors Keyence Tiến phát Cung cấp


KEYENCE AG-411
KEYENCE FS-V11
KEYENCE LV-H62
KEYENCE FS-V12
KEYENCE FS-V21R
KEYENCE FS-V22
KEYENCE FS-V31
KEYENCE FU-38
KEYENCE FU-40
KEYENCE FU-61
KEYENCE FU-6F
KEYENCE FU-7F
KEYENCE LV-11S
KEYENCE LV-21A
KEYENCE LV-21A
KEYENCE LV-51M
KEYENCE LV-H100
KEYENCE LV-H35
KEYENCE LV-H62
KEYENCE LV-H67
KEYENCE LX2-V10
KEYENCE PS-47
KEYENCE PS-52
KEYENCE PS-T1
KEYENCE PS-T2
KEYENCE PZ-51
KEYENCE PZ-M51
KEYENCE SL-C24H
KEYENCE AG-411
KEYENCE FS-V11
KEYENCE LV-H62
KEYENCE FS-V12
KEYENCE FS-V21R
KEYENCE FS-V22
KEYENCE FS-V31
KEYENCE FU-38
KEYENCE FU-40
KEYENCE FU-61
KEYENCE FU-6F
KEYENCE FU-7F
KEYENCE LV-11S
KEYENCE LV-21A
KEYENCE LV-21A
KEYENCE LV-51M
KEYENCE LV-H100
KEYENCE LV-H35
KEYENCE LV-H62
KEYENCE LV-H67
KEYENCE LX2-V10
KEYENCE PS-47
KEYENCE PS-52
KEYENCE PS-T1
KEYENCE PS-T2
KEYENCE PZ-51
KEYENCE PZ-M51
KEYENCE SL-C24H
EM-005(P)
EM-010(P)
EM-014(P)
EM-030(P)
EM-038(P)
EM-054(P)
EM-080(P)
EZ-8M
EZ-12M
EZ-18M
EZ-18T
EZ-30M
EV-108M


FS-V31 FS-L71 LV-S71
FS-V31P FS-L41 LV-S72
FS-V32 FS-L51 LV-S41
FS-V32P F-20 LV-S41L
FS-V31C LV-S61
FS-V31CP PZ-M51P LV-S31
FS-V32C PZ-M61P LV-11SA
FS-V32CP PZ-M71P LV-11SAP
FS-V33 PZ-M31P LV-12SA
FS-V33P PZ-M11P LV-12SAP
FS-V34 PZV71P LV-F1
FS-V34P PZV31P
FS-V33C PZ-V11P LV-H32
FS-V33CP LV-H35
FS-V34C PZ-M52P LV-H35F
FS-V34CP PZ-M62P LV-H37
FS-V30 PZ-M72P LV-H42
FS-V31M PZ-M32P LV-H47
PZ-M12P LV-H52
FS-V21RP PZ-V72P LV-H62
FS-V22RP PZV32P LV-H62F
FS-V21R PZ-V12P LV-H64
FS-V22R LV-H65
FS-V20R PZ-M53P LV-H67
FS-V21RSO(2435) PZ-M63P LV-H100
FS-V21RPSO(2436) PZ-M73P LV-H110
FS-V21RSO(2437) PZ-M33P LV-H300
FS-V21RPSO(2438) PZ-M13P LV-51MP
PZV73P LV-52P
FS-V10 PZV33P LV-20A
FS-V11 PZ-V13P LV-21AP
FS-V11P LV-22AP
FS-V12 PZ-B01 LV-H41
FS-V12P PZ-B11 LV-H51
FS-M0 PZ-B21 LV-11
FS-M1 PZ-B22 LV-B301
FS-M1H PZ-B31 LV-B302
FS-M1P PZ-B32 LV-B101
FS-M2 PZ-B701 LV-B102
FS-M2P PZ-B711
PZ-B761 LV-L01
FS-T0 PZ-B41 LV-L02
FS-T1 PZ-B51 R-6
FS-T1G PZ-B61 R-7
FS-T1P PZ-S10 R-8
FS-T2 PZ-S20

FS-T2P A-4 SL-C08H
R-5 SL-C12H
FS-V1 SL-C16H
FS-V1P PZ-41 SL-C20H
PZ-41L SL-C24H
FS-R0 PZ-41LP SL-C28H
PZ-41P SL-C32H
FS-T22 SL-C36H
FS-T22P PZ-42 SL-C40H
FS-T22PSO(1809) PZ-42L SL-C44H
PZ-42LP SL-C48H
FS-X18 PZ-42P SL-C52H
SL-C56H
FS2-60 PZ-51 SL-C60H
FS2-60P PZ-51L SL-C64H
FS2-60G PZ-51LP
PZ-51P SL-C16F
FS2-62 SL-C24F
FS2-62P PZ-61 SL-C32F
PZ-61L SL-C40F
FS2-65 PZ-61LP SL-C48F
FS2-65P PZ-61P SL-C56F
SL-C64F
PZ-101 SL-C72F
FU-10 PZ-101P SL-C80F
FU-11 SL-C88F
FU-12 PZ2-41 SL-C96F
FU-13 PZ2-41P SL-C104F
FU-15 PZ2-41SO(1660) SL-C112F
FU-16 PZ2-41PSO(1661) SL-C120F
FU-16Z PZ2-41DSO(1670) SL-C128F
FU-18 PZ2-41DPSO(1671)
FU-18M SL-R11
FU-20 PZ2-42 SL-R12EX
FU-21 PZ2-42P
FU-21X PZ2-42SO(1662) SL-U2
FU-22 PZ2-42PSO(1663)
FU-22X PZ2-42DSO(1672) SL-P7P
FU-23 PZ2-42DPSO(1673) SL-PC5P
FU-23X SL-PC10P
FU-2303 PZ2-51 SL-CC10PT
FU-24X PZ2-51P SL-CC10PR
FU-25 PZ2-51SO(1664) SL-C5P
FU-2540 PZ2-51PSO(1665) SL-S1
SL-S3
FU-31 PZ2-61 SL-S4
FU-32 PZ2-61P SL-S10
FU-33 PZ2-61D SL-P7N
FU-34 PZ2-61SO(1666) SL-PC5N
FU-35A PZ2-61PSO(1667) SL-CC10NT
FU-35F SL-CC10NR
FU-35FA PZ2-62 SL-C5N
FU-35FG PZ2-62P
FU-35FZ PZ2-62SO(1668) SL-C08SB
FU-35TG PZ2-62PSO(1669) SL-C16SB
FU-35TZ SL-R12D
FU-36 A-1
FU-36X A-2 SL-M12H
FU-37 A-3 SL-M16H
FU-38 SL-M20H
FU-38V CZ-V21P SL-M24H
FU-38R CZ-V22P SL-M28H
FU-38S CZ-H32 SL-M32H
FU-40 CZ-H35S SL-M36H
FU-40G CZ-H37S SL-M40H
FU-41TZ CZ-H52 SL-M44H
FU-42 CZ-H72 SL-M48H
FU-42TZ CZ-V21AP SL-M52H
FU-43 SL-M56H
FU-45 CZ-K1P SL-M60H
FU-45X CZ-10 SL-M64H
FU-48 CZ-11
FU-49 CZ-12 AP-C30W
FU-49X CZ-40 AP-C30WP
FU-49X(2000) CZ-41 AP-C31W
FU-4F CZ-41(5000) AP-C31WP
FU-4FZ CZ-60 AP-C33W
FU-47TZ AP-C33WP
PS-25 AP-C40W
FU-50 PS2-61 AP-C40WP
FU-51TZ PS2-61P AP-41
FU-52TZ PS-X28 AP-41M
FU-53TZ AP-43
FU-54TZ PS-T1P AP-44
FU-57TE PS-T2P AP-47
FU-57TZ PS-T1 AP-48
FU-59 PS-T2 AP-V41W
FU-5F PS-T0 AP-V41WP
FU-5FZ AP-V42W
FU-58 PS-52C AP-V42WP
FU-61 PS-55C AP-B01
FU-61Z PS-47C AP-B02
FU-63 PS-49C AP-B03
FU-63T PS-201C AP-B04
FU-63Z AP-B05
FU-65 PS-45 AP-A01
FU-65X PS-46 AP-A02
FU-66 PS-47
FU-66TZ PS-48 AP-10S
FU-66Z PS-49 AP-11S
FU-67 AP-12S
FU-67(5000) PS-52 AP-13S
FU-67TZ PS-55 AP-14S
FU-67TG PS-56 AP-15S
FU-67V PS-58 AP-16S
FU-67G PS-05 AP-V80WP
FU-68 AP-V85WP
FU-69 PS-201 AP-V82WP
FU-69X PS-202 AP-V87WP
FU-6F PS-205
PS-206 AP-31(Z)P
FU-71 AP-32(Z)P
FU-71Z KV-10RW AP-33(Z)P
FU-73 KV-10T2W AP-34(Z)P
FU-75F KV-16RW AP-31(Z)
FU-76F KV-16T2W AP-32(Z)
FU-77 KV-24RW AP-33/Z)
FU-77TG KV-24T2W AP-34(Z)
FU-77TZ KV-40RW
FU-77V KV-40T2W GT-71A
FU-77V(5000) KV-80RW GT-71AP
FU-77G KV-80TW GT-72A
FU-77G(2000) GT-72AP
FU-77G(5000) KV-8ERW GT-75A
FU-78 KV-8ERW GT-75AP
FU-79 KV-8ET2W GT-76A
FU-7F KV-8EXW GT-76AP
KV-8EYRW GT-H10
FU-81C KV-8EYT2W GT-H22

FU-82C KV-16EXW GT-H10L
FU-83C KV-16EYRW GT-H22L
FU-83C(2000) KV-16EYTW GT-A10
FU-84C GT-A22
FU-85 KV-AD4 DL-RS1
FU-85Z KV-DA4 DL-RB1
FU-86
FU-86Z KV-U6W
FU-87 KV-P3E/-P3E-01
FU-88 KV-H3U
FU-88(5000) KV-H6WU2
FU-91
FU-91(5000) M-2
FU-92 M-3
FU-93
FU-93Z RC-14
FU-94C RC-16
FU-95 RC-19
FU-95S
FU-95H PX-10
FU-95Z PX-10P
FU-96 PX-10C
FU-96(5000) PX-10CP
F-1 PX-H71
F-1SO(1706) PX-H71TZ
F-2 PX-H72
F-2HA PX-H61
F-3HA PX-H71G
F-4 PX-H72G
F-4HA PX-H61G
F-5 PX-H71(10M)
F-5HA PX-H71TZ(10M)
F-6HA PX-H72(30M)
PX-B71
EM-005 PX-B72
EM-005P PX-B71L
EM-010 PX-B72L
EM-010P
EM-014
EM-014P
EM-030
EM-030P
EM-038
EM-038P
EM-054
EM-054P
EM-080
EM-080P
EZ-8M
EZ-12M
EZ-18M
EZ-30M
EZ-18T
EV-108M
EV-112M
EV-112U
EV-118M
EV-118U
EV-130U
ES-32DC
ES-X38
ES-M1
ES-M1P
ES-M2
ES-M2P
EH-302
EH-303A
EH-305
EH-308
EH-308S
EH-108
EH-110
EH-114
EH-614A
EH-402
EH-416
EH-422
EH-430
EH-440
EH-290
EV-112M
EV-112U
EV-118M
EV-118U
EV-130U
ES-32DC
ES-X38

Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation.com

chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com