MGK 28 ô 33 hướng Nam gốc 7.8, đóng 80%, vào tên CP Minh Giang, giá 20.2 tr/m2
MGK 30 SL14 dt 202m2 2 mặt đường 13.5 gốc t5.3 tr đóng 80% giá bán 18.7tr/m2 hướng bắc nam ( hai mặt đường )
MGK 31 SL4 dt 168m2 đường 13.5 giá 11.5 gốc 5.3 tr đóng 80 % bán 18.7tr/m2 hướng nam
MGK 3 ô 11, ô 12 diện tích 100 m đường 27 m gốc 10 tr đóng 80% bán 22.5, hướng bắc
MGK 28 ô 22 và 23 dt 110m2 đường 13m ,giá gốc là 5,3tr.đã đóng 80% giá bán 20.2tr/m2, hướng B
MGK 29 ô 40 và ô 41 đường 27m, gốc 7.8 đóng 80 % giá bán 23.5 tr/m2.
Mọi chi tiết xin liên hệ : Mr Phúc : 0934.424.489