Làm cách nào để kiếm từ 3 đến 10 triệu đồng/tháng với 5 phút rãnh dỗi mỗi ngày?
Xem quảng cáo nhận tiền thật qua ngân hàng !
Chỉ ngồi nhà mà bạn cũng có thể là nhà triệu phú !
Chỉ cần xem quảng cáo không tốn tiền đầu tư , không mất nhiều thời gian !
Chỉ bỏ ra 5 phút mỗi ngày thôi bạn cũng đủ tiền nạp điện thoại….?

Công ty cổ phần Satavina sẽ giúp bạn thực hiện điều đó.
Công ty Satavina sẽ trả tiền xem quảng cáo cho khách hàng thông qua hình thức tính điểm cho mỗi thành viên vào xem quảng cáo. Tính bình quân, số điểm bạn có thể kiếm được như sau:
- Xem quảng cáo video: 10 điểm/giây.
- Đọc tin quảng cáo: 10 điểm/giây.
Trong 1 ngày bạn dành 5 phút xem quảng cáo, bạn có thể kiếm được: 10x60x5= 3000 điểm, như vậy bạn sẽ kiếm được 300đồng (công ty tính 10điểm=1đồng). Không chỉ vậy, công ty còn tính điểm cho bạn khi bạn giới thiệu những người khác xem quảng cáo cùng với mình:
- Bạn giới thiệu 10 người bạn xem quảng cáo (gọi là Mức 1 của bạn), 10 người này cũng dành 5 phút xem quảng cáo mỗi ngày, công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày.


- Cũng tương tự như vậy 10 Mức 1 của bạn giới thiệu mỗi người 10 người thì bạn có 100 người (gọi là mức 2 của bạn), công ty cũng chi trả cho bạn 300đồng/người.ngày.
Nếu bạn chỉ giới thiệu 10 người bạn cùng xem quảng cáo với mình thì mỗi tháng bạn cũng có được gần 100.000 đồng

- 10 người mà bạn giới thiệu họ giới thiệu mỗi người 10 người bạn nữa, như vậy bạn đã có mức 2 của bạn và thu nhập của bạn bây giờ đã là 1 triệu đồng/tháng ….
Và khi bạn ở mức 5 bạn đã có 30.000.000 VNĐ / tháng :


Mọi chi tiết bạn có thể tham khảo thêm tại : http://tunguyly.blogspot.com/