Thuvienluanvan.com- Thư viện luận văn, báo cáo thực tập, tiểu luận, tài liệu tham khảo

Kính mời quý độc giả có nhu cầu tra cứu tài liệu tham khảo vui lòng truy cập tại đây:
MỘT SỐ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH BẤT ĐỘNG SẢN, QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Đề tài Báo cáo thực tập quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản (Trung tâm giao dịch Bất động sản Hà Nội)
Đề tài Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư kinh doanh bất động sản tại tổng Công ty CP XNK và xây dựng Việt Nam - Vinaconex (80 trang)
Đề tài Công tác định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng NHTMCP Đại Tín (TrustBank) Chi nhánh Hà Nội (91 trang)
Đề tài Phương pháp xây dựng hệ thống chỉ số đánh giá thị trường bất động sản (92 trang)
Đề tài Thực trạng và giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình định giá bất động sản thế chấp tại Công ty CP sàn giao dịch bất động sản Việt Nam - V-Reex (75 trang)
Đề tài Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty CP Xây Dựng số 2 (VINACONEX No 2) thực trạng và giải pháp (98 trang)
Đề tài Lập chiến lược đầu tư bất động sản tại Công ty CP Vinapol (69 trang)
Đề tài Quy trình tư vấn lập dự án đầu tư bất động sản tại Công ty CP Đầu tư Bắc Kỳ (96 trang)
Đề tài Về hoạt động định giá bất động sản thế chấp tại chi nhánh ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hoàng Mai tại Hà Nội (83 trang)
Đề tài Lập chiến lược đầu tư bất động sản tại Công ty CP Vinapol (63 trang)
Đề tài Nghiên cứu về công tác lập dự án bất động sản. Lấy ví dụ tại Công ty TSQ Việt Nam (47 trang)
Đề tài Ứng dụng phương pháp so sánh trong hoạt động định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng NHTMCP Á Châu (ACB) (56 trang)
Đề tài Phân tích thực trạng và dự báo xu hướng biến động cầu bất động sản văn phòng công sở (33 trang)
Đề tài Thực trạng thẩm định giá bất động sản ở Bắc Giang và những văn bản quy định và hướng dẫn thẩm định giá bất động sản ở Bắc Giang (57 trang)
Đề tài Hoàn thiện quy trình môi giới bất động sản ở Việt Nam (36 trang)
Đề tài Hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty CP Xây Dựng số 2 (VINACONEX No 2). Thực trạng và giải pháp (104 trang)
Đề tài Hoàn thiện hoạt động định giá bất động sản tại Công ty CP Sàn giao dịch bất động sản Việt Nam (51 trang)
Đề tài Phương pháp so sánh trong thẩm định giá tài sản và vận dụng phương pháp này trong thẩm định giá bất động sản ở Việt Nam (48 trang)
Đề tài Báo cáo định giá bất động sản (12 trang)
Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty CP Bất động sản Việt Nam (76 trang)
Đề tài Báo cáo Sàn giao dịch Bất động sản (14 trang)
Đề tài Báo cáo môi giới bất động sản (19 trang)
Đề tài Báo cáo thực tập thẩm định giá bất động sản (18 trang)
Đề tài Báo cáo môi giới bất động sản (22 trang)
Đề tài Báo cáo Bất động sản tại Công ty kinh doanh bất động sản An Bình (16 trang)
Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak (74 trang)
Đề tài Báo cáo môi giới bất động sản (35 trang)
Đề tài Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty CP đầu tư xây dựng bất động sản Lanmak (74 trang)
Đề tài Nghiên cứu hoạt động định giá bất động sản thế chấp tại ngân hàng NHTMCP Á Châu (ACB) (107 trang)
Đề tài Giải pháp hoàn thiện việc định giá tài sản thế chấp bằng bất động sản tại ngân hàng NHNo&PTNT (AgriBank) Hà Tây (78 trang)
Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu cho Công ty CP bất động sản Thế Kỷ (58 trang)
Đề tài Quản lý sàn giao dịch bất động sản (45 trang)
Đề tài Báo cáo môi giới bất động sản tại Công ty CP kinh doanh địa ốc Him lam land - chi nhánh phía bắc (36 trang)
Đề tài Báo cáo Sàn giao dịch tại Công ty CP Bất động sản Thế kỷ - CENTURY (30 trang)
Đề tài Định giá bất động sản (36 trang)
Đề tài Thực trạng và giải pháp phát triển thương hiệu cho Công ty CP bất động sản Thế Kỷ (58 trang)
Đề tài Định giá bất động sản tại Công ty CP thương mại du lịch địa ốc Đất Việt (35 trang)
Đề tài Môi giới mua bán bất động sản tại trung tâm giao dịch bất động sản Tiến Trung (29 trang)
Đề tài Định giá bất động sản (30 trang)
Đề tài Hoạt động định giá, quản lý và xử lý bất động sản thế chấp tại ngân hàng NHTMCP Nhà Hà Nội - HABUBANK (67 trang)
Đề tài Hoạt động định giá bất động sản tại Công ty CP công nghệ thông tin và định giá Việt Nam (Vietvalue). (74 trang)
Đề tài Môi giới bất động sản (45 trang)
Đề tài Huy động vốn cho các dự án bất động sản của Công ty CP Thanh Bình Hà Nội (Luận án Thạc sỹ) (103 trang)

Đề tài Tìm hiểu công tác đấu giá quyền sử dụng đất và ảnh hưởng của công tác đấu giá tới công tác quản lý và khai thác tiềm năng đất đai trên địa bàn huyên Đông
Đề tài Tình hình sử dụng và quản lý đất đai ở Hà Nội hiện nay (25 trang)
Đề tài Một số vấn đề quản lý nhà nước về đất đai trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN (33 trang)
Đề tài Ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ công tác quản lý tài chính về đất đai tại một số phường thuộc Quận Hai Bà Trưng – Thành phố Hà Nội
Đề tài Tăng cường vai trò quản lý của nhà nước đối với đất đai trong quá trình đô thị hóa ở Thành phố Hà Nội
Đề tài Đánh giá tình hình quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn quận Long Biên, thành phố Hà Nội
Đề tài Thực trạng & Giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy quản lý về đất đai Việt Nam
Đề tài Công tác đăng kí và quản lý đất đai tại Phòng tại nguyên Môi trường quận Tây Hồ
Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất đai (55 Trang)
Đề tài Nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng đất đai tại địa phương trong giai đoạn (2000 - 2010)
Đề tài Thực trạng quản lý và sử dụng đất đai trong lâm nghiệp ở xã Cự Đồng - Thanh Sơn - Phú Thọ (60 Trang)
Đề tài Quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn thành phố Hà Nội
Đề tài Thanh tra giải quyết khiếu nại trong quản lý đất đai tại Sở Địa Chính Hà Tây


http://thuvienluanvan.com - Thư viện luận văn mẫu, báo cáo thực tập, tiểu luận, tài liệu tham khảo