Bán CC Dương Nội CT8A 86m2 hướng DN, gốc 24,2 triệu chênh 100 triệu
Căn góc hướng ĐN TN gốc ngoại giao thấp, chênh chỉ 100 triệu
Liên hệ: 0904052105 Thanh Thúy