Bán gấp:
C14 diện tích 106m, tâng 14, giá 27.5,đã bao tên
HH2 diện tích 116m, tầng 14, giá 31tr, đã bao tên
Ngoại Giao Đoàn
diện tích 80m, tâng 15. giá 27tr (thỏa thuân) chính chủ
diện tích 130m, tâng 16 giá 27tr (thỏa thuận) chính chủ
Huệ Anh :0936269611