Máy Ghi Âm Sony Máy Ghi Âm Cenix Máy Ghi Âm Safa Máy Ghi Âm IDA Máy Ghi Âm JXD Máy Ghi Âm JVJ Máy Ghi Âm Olympus
-----------------------------------------------------------------------


MÁY GHI ÂM DVR CENIX VR N505 2GBChi tiết

Giá: 2.080.000 VNĐ


MÁY GHI ÂM DVR CENIX W600H 2GB Chi tiết

Giá: 1.050.000 VNĐ = 1GB

Giá: 1.200.000 VNĐ = 2GB.

MÁY GHI ÂM DVR CENIX VR-N850 1GBChi tiết

Giá: 1.150.000 VNĐ
MÁY GHI ÂM DVR CENIX VR-A90 1GBChi tiết

Giá: 980.000 VNĐ


MÁY GHI ÂM DVR DVR SAFA R400C 4GBChi tiết


Giá: 1.500.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR SAFA R400C 2GBChi tiết


Giá: 1.250.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR SAFA R600C 2GBChi tiết


Giá: 1.250.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR DVR SAFA R700C 2GBChi tiết


Giá: 1.300.000 VNĐ
MÁY GHI ÂM DVR SAFA R500C 4GBChi tiết


Giá: 1.550.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR SAFA R500C 2GBChi tiết


Giá: 1.350.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR DVR SAFA R1100C 4GBChi tiết
Giá: 1.850.000 VNĐ
MÁY GHI ÂM DVR DVR SAFA R1100C 2GBChi tiết


Giá: 1.650.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR DVR SAFA A700R 2GBChi tiết

Giá: 1.400.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR IDA A500 2GBChi tiết


Giá: 1.250.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR IDA A77 2GBChi tiết

Giá: 950.000 VNĐ

MÁY GHI ÂM DVR IDA A33 1GBChi tiết

Giá: 850.000 VNĐ
-----------------------------------------------------------------------
Hà Nội :
18 Trần Đại Nghĩa - Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội
( Cách Nga Tư Giao Nhau Với Lê Thanh Nghị 200 M )</B>
Điện Thoại : 04 32623 1314 Holine: 09 73 62 64 64
Phụ trách Kinh Doanh: 09 85 123 119