Qui định mới về Đăng ký kinh doanh
Để đẩy nhanh quá trình cải cách hành chính công và tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế có cơ hội tốt hơn trong hoạt động và hội nhập kinh tế quốc tế. Ngày ngày 15 tháng 04 năm 2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 43/2010/NĐ-CP (Có hiệu lực từ ngày 1/6/2010) về đăng ký kinh doanh và thông tư số 14/2010/TT-BKH hướng dẫn nghị định 43/2010/NĐ – CP, qui định cụ thể một số nội dung về: Hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký Thành lập, thay đổi Nội dung ĐKKD cho doanh nghiệp. Theo đó qui định mới đã mang lại một số thuận lợi và khó khăn cho những cá nhân muốn đăng ký thành lập, thay đổi nội dung ĐKKD và giải thể doanh nghiệp.
Những thuận lợi khi áp dụng nghị định 43 và thông tư 14:
- Việc đặt tên doanh nghiệp được mở rộng, phần tên của doanh nghiệp có thể dùng các chữ cái – ký tự như: F, J,Z, W.
- Thống nhất quản lý giữa mã số thuế và mã số đăng ký kinh doanh về một cơ quan quản lý: giảm bớt thời gian cho các chủ thể, giảm chi phí.
- Thống nhất áp dụng Mã số Doanh nghiệp làm cơ sở quản lý ĐKKD, không tách rời việc một Doanh nghiệp có MST và số ĐKKD(Vấn đề này đã được thực hiện từ tháng 2/2010 theo thông tư 05/2010). Trước đây một doanh nghiệp có Mã số thuế riêng và Số ĐKKD riêng, nay không còn nữa.
- Bước đầu thí điểm việc đăng ký kinh doanh trực tuyến, chủ thể không cần phải tới trực tiếp các địa địa điểm đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ.
- Nộp lệ phí trước khi nộp hồ sơ đăng ký.
Bên cạnh đó nghị định 43 và thông tư 14 cũng đặt ra những đòi hỏi gây khó khăn cho các chủ thể:
- Việc đặt tên doanh nghiệp không được trùng hoặc gây nhầm lẫn với doanh nghiệp khác đã đăng ký trên phạm vi toàn quốc.
- Chắc chắn trong thời gian tới sự trùng lặp, mâu thuẫn và tranh chấp tên gọi, của các doanh nghiệp đã được đăng ký trước đây sẽ gặp phải những trở ngại vướng mắc.
- Việc đăng ký ngành nghề của doanh nghiệp phải viết ở ngành nghề cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
- Để nộp hồ sơ qua mạng chủ thể cần phải có chữ ký điện tử…….
Có thể nói: Việc nghị định 43/2010/NĐ - CP có hiệu lực thay thế nghị định 88 trước đây là một bước tiến mới trong quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh. Việc thực hiện này tránh tình trạng gây nhầm lẫn về tên gọi đã được đăng ký trên toàn quốc, hướng tới một thủ tục đăng ký kinh doanh đơn giản, giảm thiểu chi phí tới mức tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Và tiến tới siết chặt hơn hoạt động của các doanh nghiệp đã và đang hoạt động. Song, trong giai đoạn hiện tại, Nghị định 43/2010/NĐ-CP và thông tư hướng dẫn cũng gây ra không ít khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp.
Hãy liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết:
Công ty Luật Hợp danh Danzko - Đoàn luật sư Hà Nội.

Giám đốc: Lê Huy Quang ĐT: 0912519823 - 04. 37931223 Fax: 04.37831224
Website: www.tuvanphapluat.mobi www.thutuclyhon.vn www.luatsuhinhsu.com www.tranhchapdatdai.com
Email: tuvanphapluat.mobi@gmail.com