Swich mạng hub Switch tenda 5port S105

130.000 VNĐ

Switch mạng Tenda 8 cổng S108

160.000 VNĐ

Switch TP-Link 8 cổng TL-SF1008D

190.000 VNĐ

Switch TP-Link 5 cổng TL-SF1005D

350.000 VNĐ

Switch mạng TP-Link 16 cổng TL-SF1016D

550.000 VNĐ

Switch mang TP-Link 24 cổng TL-SF1024

940.000 VNĐ

Switch TP Link 48 cổng TL-SF1048

2.400.000 VNĐ

Accesss point

Bộ phát sóng Tenda 541R

275.000 VNĐ

Bộ phát sóng Tenda 311R

330.000 VNĐ

Bộ Phát sóng Tenda W268R

385.000 VNĐ

TP-Link TL-WR541G eXtended

450.000 VNĐ

TP Link TL-WR642G 108M

510.000 VNĐ

TP-Link 150Mbits Wireless TL-WR740ND

540.000 VNĐ

TP-Link TL-WR741ND 150Mbits Wireless Lite-N

620.000 VNĐ

TP-Link TL-WA601G

680.000 VNĐ

TP-Link TL-WR841N Wireless N Router

845.000 VNĐ

TP-Link TL-WA901ND Wireless N Router

960.000 VNĐ

D-Link 108Mbits AccessPoint Router (DIR-615)

1.120.000 VNĐ

TP-Link TL-WA5210G 54Mbits Wireless ngoài trời

1.250.000 VNĐ

TP-Link TL-WR941ND Wireless N Router

1.275.000 VNĐ

Bộ phát không dây Linksys WRT54GL

1.290.000 VNĐ

TP-Link TL-WR1043ND Wireless N Router

1.350.000 VNĐ

Acesspoint Xtreme Ntm Gigabit Router DIR-655

1.800.000 VNĐ


Modem ADSL

Modem ADSL 2+ Tenda 1 port

250.000 VNĐ

Modem ADSL 2+ TP Link 1 port TD-8811

280.000 VNĐ

Modem ADSL 2+ TP Link 1 port TD-8817

330.000 VNĐ

Modem ADSL 2+ Billion 1 port 5210S

420.000 VNĐ

Modem ADSL 2+ TP Link 4 port TD-8840

520.000 VNĐ

Modem Wireless G ADSL 2+ Router DSL-2640T

520.000 VNĐ

USB 3G Fast Link 7.2Mb

580.000 VNĐ

Modem ADSL + Wireless Router TP LINK TD 8101G

660.000 VNĐ

Modem ADSL + Wireless Router TP LINK TD 8901G

740.000 VNĐ

USB 3G D-Link DWM -152+

765.000 VNĐ

Modem ADSL + Wireless Router TP LINK TD W8951ND

850.000 VNĐ

Modem ADSL + Wireless Router TP LINK TD-W8961ND

1.250.000 VNĐ

Modem + Wireless TP Link TD-W8960N

1.445.000 VNĐ

Cáp mạng
Cáp điện thoại 4 lõi

280.000 VNĐ

Cáp dẫn điện thoại trong nhà

290.000 VNĐ

Cable mạng Cat5 0520

295.000 VNĐ

Cáp dẫn điện thoại ngoài trời

380.000 VNĐ

Cable mạng AMP Cat5 - 0332

675.000 VNĐ

Cable mạng AMP Cat6 - 0531

1.120.000 VNĐ

Cable mạng AMP Cat6 - 0521

1.150.000 VNĐ

Cáp mạng: UTP, FTP, F2TP Category 5e ( 081 )

1.235.000 VNĐ

Cable mạng AMP Cat5 - 0518

1.250.000 VNĐ

Cable mạng AMP Cat5 - 0839

1.330.000 VNĐ

Cable mạng AMP Cat5 - 0338

1.450.000 VNĐ

Cable mạng AMP cat6 - 5555

1.640.000 VNĐ

Cable mạng AMP cat6 - 0555

1.950.000 VNĐ

Cáp mạng cat6e 0907

2.080.000 VNĐ

Cáp mạng: UTP, FTP, F2TP Category 5e ( 021 )

2.090.000 VNĐ

Cable mạng AMP Cat6 0518 ( 9 sợi chống nhiễu )

2.705.000 VNĐ