Chung cư b5 cầu diễn tòa ct1/chung cư b5 cầu diễn tòa ct1 giá hot
B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn, B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn, B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn, B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn
Bán các căn 1501,1504,1601,803
Căn 1501 diện tích 117m
Căn 1504 diện tích 95m
Căn 803 diện tích 94m
Giá bán 18tr/m2. Đóng 30% ủy quyền công chứng
Liên hê: Ms Dung:0985.163.562
B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn, B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn, B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn, B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,B5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn,b5 cầu diễn