Máy bơm điện chìm
Hà Nội SimViettel.com : Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ....
Results 1 to 6 of 6
 1. #1
  tuanna0104
  Guest

  Default SimViettel.com : Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ....

  Mời truy cập: www.SimViettel.com & www.MuaBan123.VN</B>

  Chuyên các loại sim Viettel 097… 098… 016… Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ…..

  Tel. </B>0977.99.0000 - Giao sim tận nơi trên toàn quốc;

  Tất cả đều là SIM trả trước mới 100%, chưa kích hoạt.01683.11.9999 .. = .. 15,000,000

  0975.93.79.79 .. = .. 9,500,000
  0972.83.79.79 .. = .. 9,500,000

  0988.193.193 .. = .. 12,000,000

  098668.4555 .. = .. 3,500,000

  01679.22.66.88 .. = .. 8,500,000
  01676.22.66.88 .. = ..6,500,000

  01677.6666.88 .. = .. 10,500,000

  01633.268.268 .. = .. 5,500,000
  01633.68.66.88 .. = .. 4,500,000

  01633.58.68.68 .. = .. 4,500,000
  01677.86.68.68 .. = ..7,500,000
  01654.86.68.68 .. = .. 4,500,000
  01699.22.3456 .. = .. 3,500,000
  01633.72.72.72 .. = .. 4,500,000
  01633.84.84.84 .. = .. 4,500,000
  01633.94.94.94 .. = .. 4,500,000
  01677.80.80.80 .. = .. 4,500,000

  016.7999.0111 .. = .. 750,000
  0167999.1333 .. = .. 1,250,000
  0167999.3555 .. = .. 1,250,000
  0167999.2555 .. = .. 1,250,000
  0167888.1555 .. = .. 1,250,000

  01639.22.5555 .. = .. 4,500,000
  01686.11.3333 .. = .. 4,500,000
  01678.11.2222 .. = .. 4,500,000
  01663.11.0000 .. = .. 1,500,000
  016.96.77.0000 .. = .. 1,200,000

  01679.1111.21 .. = .. 450,000
  01679.1111.27 .. = .. 450,000
  01679.1111.29 .. = .. 450,000
  01673.1111.29 .. = .. 450,000
  01679.1111.30 .. = .. 450,000
  01679.1111.31 .. = .. 450,000
  01679.1111.32 .. = .. 450,000
  01679.1111.34 .. = .. 450,000
  01679.1111.35 .. = .. 450,000
  01679.1111.36 .. = .. 450,000
  01679.1111.37 .. = .. 450,000
  01679.1111.40 .. = .. 450,000
  01679.1111.41 .. = .. 450,000
  01679.1111.42 .. = .. 450,000
  01679.1111.43 .. = .. 450,000
  01679.1111.45 .. = .. 450,000
  01679.1111.46 .. = .. 450,000
  01679.1111.47 .. = .. 450,000
  01679.1111.48 .. = .. 450,000
  01679.1111.49 .. = .. 450,000
  01679.1111.50 .. = .. 450,000
  01679.1111.51 .. = .. 450,000
  01679.1111.52 .. = .. 450,000
  01679.1111.53 .. = .. 450,000
  01679.1111.54 .. = .. 450,000
  01679.1111.56 .. = .. 450,000
  01679.1111.57 .. = .. 450,000
  01679.1111.58 .. = .. 450,000
  01679.1111.60 .. = .. 450,000
  01679.1111.61 .. = .. 450,000
  01679.1111.62 .. = .. 450,000
  01679.1111.63 .. = .. 450,000
  01679.1111.64 .. = .. 450,000
  01679.1111.65 .. = .. 450,000
  01679.1111.67 .. = .. 450,000
  01679.1111.70 .. = .. 450,000
  01679.1111.71 .. = .. 450,000
  01679.1111.72 .. = .. 450,000
  01679.1111.73 .. = .. 450,000
  01679.1111.74 .. = .. 450,000
  01679.1111.75 .. = .. 450,000
  01679.1111.76 .. = .. 550,000
  01679.1111.78 .. = .. 550,000
  01682.1111.79 .. = .. 850,000
  01679.1111.80 .. = .. 650,000
  01679.1111.81 .. = .. 650,000
  01679.1111.82 .. = .. 650,000
  01679.1111.83 .. = .. 650,000
  01679.1111.84 .. = .. 650,000
  01679.1111.85 .. = .. 650,000
  01679.1111.87 .. = .. 650,000
  01679.1111.89 .. = .. 650,000
  01679.1111.92 .. = .. 650,000
  01679.1111.94 .. = .. 650,000
  01679.1111.95 .. = .. 650,000
  01679.1111.96 .. = .. 650,000
  01679.1111.97 .. = .. 650,000
  01679.1111.98 .. = .. 650,000

  016.99.2222.55 .. = .. 1,550,000
  01673.2222.58 .. = .. 550,000
  016.77.3333.55 .. = .. 1,550,000

  01675.4444.69 .. = .. 550,000
  01675.4444.89 .. = .. 550,000
  01675.4444.39 .. = .. 550,000
  01675.4444.78 .. = .. 550,000
  01687.4444.58 .. = .. 450,000

  01683.5555.08 .. = .. 450,000
  01658.5555.78 .. = .. 450,000

  01659.6666.28 .. = .. 450,000

  01689.7777.98 .. = .. 650,000

  01689.8888.01 .. = .. 750,000
  01689.8888.03 .. = .. 750,000
  01689.8888.04 .. = .. 750,000
  01689.8888.05 .. = .. 750,000
  01689.8888.07 .. = .. 750,000
  01689.8888.13 .. = .. 750,000
  01689.8888.17 .. = .. 750,000
  01689.8888.20 .. = .. 750,000
  01689.8888.24 .. = .. 750,000
  01689.8888.27 .. = .. 750,000
  01675.8888.27 .. = .. 750,000
  01656.8888.29 .. = .. 450,000
  01689.8888.47 .. = .. 750,000
  01689.8888.61 .. = .. 750,000
  01689.8888.65 .. = .. 750,000
  01687.8888.65 .. = .. 750,000
  01689.8888.71 .. = .. 750,000
  01689.8888.76 .. = .. 750,000
  01689.8888.91 .. = .. 750,000
  01689.8888.93 .. = .. 750,000
  01689.8888.94 .. = .. 750,000
  01665.8888.96 .. = .. 750,000
  01699.8888.97 .. = .. 750,000

  01675.9999.18 .. = .. 750,000
  01675.9999.48 .. = .. 750,000
  01667.9999.56 .. = .. 750,000
  01682.9999.72 .. = .. 750,000
  01682.9999.75 .. = .. 750,000
  01664.9999.16 .. = .. 750,000
  01664.9999.17 .. = .. 750,000
  01664.9999.28 .. = .. 750,000
  01664.9999.57 .. = .. 750,000
  01675.9999.58 .. = .. 750,000
  01664.9999.58 .. = .. 750,000

  01676.39.86.86 .. = ..550,000
  01672.39.86.86 .. = ..550,000
  01675.39.86.86 .. = ..550,000
  01674.39.86.86 .. = ..550,000

  01674.79.86.86 .. = ..650,000
  01663.79.86.86 .. = ..650,000
  01673.79.86.86 .. = ..650,000
  01676.79.86.86 .. = ..650,000
  01658.79.86.86 .. = ..650,000
  01655.79.86.86 .. = ..750,000

  01679.68.98.98 .. = ..550,000
  01672.38.98.98 .. = ..550,000

  01662.87.89.89 .. = ..550,000
  01664.86.89.89 .. = ..650,000
  01678.69.89.89 .. = ..650,000
  01676.39.89.89 .. = ..650,000
  01658.67.89.89 .. = ..750,000
  01663.79.89.89 .. = ..750,000

  01653.06.86.86 .. = ..550,000
  01657.06.86.86 .. = ..550,000
  01664.06.86.86 .. = ..550,000
  01672.06.86.86 .. = ..550,000
  01675.06.86.86 .. = ..550,000

  01653.16.86.86 .. = ..550,000
  01657.16.86.86 .. = ..550,000
  01664.16.86.86 .. = ..550,000
  01677.16.86.86 .. = ..750,000

  01653.26.86.86.. = ..550,000
  01657.26.86.86.. = ..550,000
  01664.26.86.86.. = ..550,000

  01653.36.86.86.. = ..550,000
  01657.36.86.86.. = ..550,000
  01659.36.86.86.. = ..550,000
  01676.36.86.86.. = ..650,000

  01653.46.86.86.. = ..550,000
  01657.46.86.86.. = ..550,000
  01659.46.86.86.. = ..550,000
  01663.46.86.86.. = ..550,000
  01665.46.86.86.. = ..550,000
  01672.46.86.86.. = ..550,000
  01674.46.86.86.. = ..550,000

  01652.56.86.86.. = ..550,000
  01653.56.86.86.. = ..550,000
  01657.56.86.86.. = ..550,000
  01663.56.86.86.. = ..550,000

  01657.76.86.86.. = ..550,000
  01659.76.86.86.. = ..550,000
  01663.76.86.86.. = ..550,000
  01664.76.86.86.. = ..550,000
  01665.76.86.86.. = ..550,000
  01659.76.86.86.. = ..550,000

  01689.18.81.81 .. = .. 650,000
  01685.88.35.35 .. = .. 350,000
  01685.88.42.42 .. = .. 350,000
  01685.88.45.45 .. = .. 350,000
  01685.88.50.50 .. = .. 350,000
  01685.88.60.60 .. = .. 350,000
  01685.88.62.62 .. = .. 350,000
  01685.88.63.63 .. = .. 350,000
  01685.88.65.65 .. = .. 350,000
  01685.88.70.70 .. = .. 350,000
  01685.88.71.71 .. = .. 350,000
  01685.88.82.82 .. = .. 400,000
  01685.88.84.84 .. = .. 400,000
  01685.88.87.87 .. = .. 400,000
  01685.88.92.92 .. = .. 400,000
  01685.88.95.95 .. = .. 400,000
  01685.88.96.96 .. = .. 400,000
  01685.88.97.97 .. = .. 400,000

  0.168.268.11.66 .. = .. 750,000
  0.168.268.55.66 .. = .. 750,000
  0166.234.55.88 .. = .. 950,000
  0166.234.55.99 .. = .. 950,000

  016789.5.6699 .. = .. 950,000
  016789.5.6677 .. = .. 750,000

  0167999.11.66 .. = .. 850,000
  01686.99.11.66 .. = .. 750,000
  0167899.11.66 .. = .. 950,000

  01684.11.22.88 .. = .. 2,000,000
  01689.33.22.88 .. = .. 550,000
  01684.99.22.88 .. = .. 650,000

  01689.22.33.88 .. = .. 1,200,000
  01698.11.33.99 .. = .. 1,200,000

  01697.11.55.88 .. = .. 2,000,000
  01683.11.55.88 .. = .. 2,000,000
  01682.11.55.88 .. = .. 2,000,000

  01697.33.55.88 .. = .. 1,750,000
  01687.33.55.88 .. = .. 1,750,000

  01697.44.55.88 .. = .. 950,000

  01683.99.55.88 .. = .. 750,000

  01685.11.55.99 .. = .. 1,750,000
  01689.11.55.99 .. = .. 1,750,000
  01687.11.55.99 .. = .. 1,750,000
  01687.22.55.99 .. = .. 1,750,000
  01686.22.55.99 .. = .. 1,750,000
  01685.22.55.99 .. = .. 1,750,000

  01689.44.55.99 .. = .. 750,000
  01689.88.55.99 .. = .. 650,000
  01687.99.55.99 .. = .. 950,000
  01682.44.66.99 .. = .. 950,000

  01687.11.66.99 .. = .. 2,200,000
  01684.11.66.99 .. = .. 2,200,000
  01698.11.66.99 .. = .. 2,200,000
  01694.11.66.99 .. = .. 2,200,000
  01679.11.66.99 .. = .. 2,200,000
  01697.11.66.99 .. = .. 2,200,000

  01679.22.66.99 .. = .. 2,200,000
  01697.22.66.99 .. = .. 2,200,000
  01698.22.66.99 .. = .. 2,200,000
  01683.22.66.99 .. = .. 2,200,000
  01684.22.66.99 .. = .. 2,200,000

  01695.44.66.99 .. = .. 950,000
  01697.55.66.99 .. = .. 2,200,000

  0168.333.22.66 .. = .. 950,000
  01679.55.00.88 .. = .. 450,000
  01676.77.44.88 .. = .. 450,000
  01693.66.44.88 .. = .. 450,000
  01662.11.99.77 .. = .. 450,000
  01663.55.44.88 .. = .. 450,000
  01685.29.8998 .. = .. 450,000
  01686.19.91.19 .. = .. 650,000
  01687.99.2882 .. = .. 350,000
  01688.33.1881 .. = .. 350,000
  01669.88.3993 .. = .. 450,000

  01692.99.29.79 .. = .. 450,000
  01669.88.29.79 .. = .. 450,000
  01685.66.39.79 .. = .. 650,000
  0168.444.39.79 .. = .. 550,000
  01696.77.39.79 .. = .. 650,000
  01685.93.39.79 .. = .. 650,000
  01665.959.979 .. = .. 450,000
  01682.898.979 .. = .. 550,000
  01683.22.88.79 .. = .. 350,000
  01696.22.88.79 .. = .. 350,000
  01668.33.66.79 .. = .. 400,000
  01699.33.66.79 .. = .. 400,000
  01687.44.99.79 .. = .. 350,000
  016.62.72.7779 .. = .. 350,000
  01689.77.99.39 .. = .. 450,000
  01675.38.78.79 .. = .. 350,000
  01655.79.59.79 .. = .. 400,000
  01662.11.88.79 .. = .. 350,000
  01659.66.88.79 .. = .. 650,000
  01688.74.74.79 .. = .. 450,000
  01667.29.49.79 .. = .. 450,000
  01667.99.59.79 .. = .. 450,000
  01676.99.69.79 .. = .. 450,000
  01689.88.69.79 .. = .. 450,000
  01664.38.38.78 .. = .. 450,000
  01683.78.38.78 .. = .. 450,000

  01696.2345.79 .. = .. 350,000

  0977.66.11.34 .. = .. 550,000
  979.11.33.76 .. = .. 550,000
  0977.11.55.41 .. = .. 550,000
  0977.88.22.61 .. = .. 550,000
  0977.44.88.21 .. = .. 550,000
  0979.94.94.81 .. = .. 550,000
  0988.11.44.63 .. = .. 550,000

  01684.128.168 .. = .. 450,000
  01656.989.168 .. = .. 450,000
  01689.22.61.68 .. = .. 350,000
  01687.955.168 .. = .. 350,000
  01662.71.71.68 .. = .. 450,000
  01682.669.168 .. = .. 350,000
  01687.16.16.88 .. = .. 650,000
  01684.21.21.68 .. = .. 450,000
  01689.88.11.68 .. = .. 450,000
  01699.22.11.68 .. = .. 450,000
  01648.000.168 .. = .. 350,000
  01689.678.168 .. = .. 400,000
  01697.11.61.68 .. = .. 350,000
  01658.11.61.68 .. = .. 350,000
  01699.567.168 .. = .. 450,000
  01664.81.81.68 .. = .. 350,000
  01694.81.81.68 .. = .. 350,000
  01648.81.81.68 .. = .. 350,000
  01647.68.61.68 .. = .. 550,000

  01655.678.268 .. = .. 450,000
  01.68.78.44.268 .. = .. 350,000
  01687.955.268 .. = .. 350,000
  01667.22.62.68 .. = .. 450,000
  01659.258.268 .. = .. 750,000
  01694.82.82.68 .. = .. 350,000
  01665.62.62.68 .. = .. 450,000
  01687.62.62.68 .. = .. 450,000

  016.55.06.6886 .. = .. 750,000
  01687.949.368 .. = .. 350,000
  01687.955.368 .. = .. 350,000
  01699.38.83.68 .. = .. 450,000
  01689.58.85.68 .. = .. 450,000
  01687.518.568 .. = .. 350,000
  01684.85.85.68 .. = .. 450,000
  01689.888.568 .. = .. 450,000
  01648.65.65.68 .. = .. 400,000
  01655.86.85.68 .. = .. 400,000

  01648.69.96.68 .. = .. 350,000
  01687.821.668 .. = .. 350,000
  01687.942.668 .. = .. 350,000
  01687.823.668 .. = .. 350,000
  01667.36.36.68 .. = .. 450,000
  01667.939.668 .. = .. 450,000
  0164.79.79.668 .. = .. 400,000
  01673.313.668 .. = .. 450,000
  01638.09.6886 .. = .. 750,000
  01647.98.8668 .. = .. 750,000
  01667.42.6668 .. = .. 450,000

  01683.738.768 .. = .. 450,000
  016.86.22.77.68 .. = .. 450,000
  016.88.22.77.68 .. = .. 450,000
  016.88.11.77.68 .. = .. 450,000
  01688.44.77.68 .. = .. 450,000
  01683.727.868 .. = .. 400,000

  01697.68.18.68 .. = .. 450,000
  016.55.81.18.68 .. = .. 400,000
  01688.21.88.68 .. = .. 550,000
  01647.69.69.68 .. = .. 400,000
  0164.77789.68 .. = .. 350,000

  01658.86.18.68 .. = .. 400,000
  01667.61.18.68 .. = .. 400,000

  01682.11.28.68 .. = .. 450,000
  01683.44.28.68 .. = .. 450,000
  01683.61.28.68 .. = .. 350,000

  01667.28.38.68 .. = .. 450,000
  01689.83.38.68 .. = .. 450,000
  01649.38.38.68 .. = .. 450,000
  01682.86.38.68 .. = .. 450,000
  01683.49.38.68 .. = .. 350,000
  01687.95.38.68 .. = .. 350,000
  01695.99.38.68 .. = .. 450,000
  01689.88.38.68 .. = .. 450,000
  01676.68.38.68 .. = .. 650,000

  01696.38.48.68 .. = .. 450,000
  01683.25.48.68 .. = .. 350,000

  01682.86.58.68 .. = .. 450,000

  01696.44.88.68 .. = .. 350,000

  016.46.93.6668.. = ..450,000
  01647.66.99.68.. = ..400,000
  01647.28.38.68.. = ..650,000
  01646.8999.68.. = ..400,000
  01647.68.18.68.. = ..450,000
  01647.63.63.68.. = ..400,000
  01646.86.68.69.. = ..400,000
  01647.66.33.68.. = ..400,000
  01646.88.62.68.. = ..450,000

  0168.55.67893 .. = .. 550,000
  01698.567893 .. = .. 550,000
  01696.567893 .. = .. 550,000
  01672.456782 .. = .. 550,000
  01647.567897 .. = .. 550,000
  01648.1234.99 .. = .. 450,000
  01647.3456.99 .. = .. 450,000
  01648.3456.99 .. = .. 450,000
  01.69.69.56786 .. = .. 550,000
  01.69.69.67896 .. = .. 550,000
  01647.567890 .. = .. 550,000
  01647.567898 .. = .. 550,000
  01699.567800 .. = .. 350,000
  01698.60.80.90 .. = .. 450,000
  01659.60.80.90 .. = .. 450,000
  01697.28.29.30 .. = .. 550,000
  016.46.567896 .. = .. 550,000
  01696.567895 .. = .. 550,000
  01675.4567.99 .. = .. 450,000

  01692.666.799 .. = .. 350,000
  0979.31.31.72 .. = .. 550,000
  01687.11.88.18 .. = .. 450,000
  01676.19.19.39 .. = .. 450,000
  01665.81.81.91 .. = .. 450,000
  01662.71.71.72 .. = .. 450,000
  01665.81.81.82 .. = .. 450,000
  01665.81.81.86 .. = .. 550,000
  01686.12.12.18 .. = .. 450,000
  01684.500.700 .. = .. 550,000
  01682.100.800 .. = .. 550,000
  01668.200.700 .. = .. 550,000
  0166.44.66.788 .. = .. 450,000
  01665.888.158 .. = .. 450,000
  0985.2666.81 .. = .. 550,000
  01674.88.67.88 .. = .. 450,000
  01699.88.67.88 .. = .. 450,000
  016.96.88.7899 .. = .. 400,000
  01683.289.789 .. = .. 450,000
  01683.55.1979 .. = .. 450,000
  01667.33.1979 .. = .. 450,000
  01683.49.1979 .. = .. 450,000
  01676.19.19.85 .. = .. 450,000
  • Số mới chưa kích hoạt . Giao hàng tận nơi đối với các khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM. Liên hệ̣: 0977.99.0000. Đối với khách ngoài Hà Nội, chúng tôi sẽ chuyển hàng bằng đường chuyển phát nhanh có đảm bảo
  • Truy cập trang www.SimViettel.com để chọn số.
  • Liên hệ mua sim : 0977.99.0000
  + Mời Truy cập trang : www.thegioiraovat.vn & </B>www.muaban123.vn
  PS:</B>

  Mình có 01 em iPhone 4 16 Gb - Quốc tế của Viettel, nguyên hộp, chưa bóc, chưa active ...
  Mới 100% hàng chính hãng Viettel nhập về, bảo hành chính hãng 12 tháng của Viettel.

  Mình bán 17.9 trieu

  Giao dịch tại nhà hoặc ra đại lý Viettel active cho yên tâm nhé . Liên hê: 0904.62.68.68

  </B>

 2. #2
  tuanna0104
  Guest

  Default

  bu?�n b?�n đắt h?�ng

 3. #3
  tuanna0104
  Guest

  Default

  up up up l?�n n?�o

 4. #4
  tuanna0104
  Guest

  Default

  Mua may, b?�n đắt

 5. #5
  tuanna0104
  Guest

  Default

  Mua may, b?�n đắt

 6. #6
  tuanna0104
  Guest

  Default

  ch?�o buổi s?�ng

Similar Threads

 1. Replies: 0
  Last Post: 29-03-2011, 10:18 AM
 2. Replies: 0
  Last Post: 28-03-2011, 07:49 PM
 3. Replies: 0
  Last Post: 28-03-2011, 02:34 PM
 4. Replies: 0
  Last Post: 28-03-2011, 10:17 AM

Tags for this Thread

Posting Permissions

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •  
Tìm bài viết theo ID Topic

QUẢNG CÁO TEXTLINK

| Trang Rao vat online
| Mua ban may giat cu tại HCM

Partner :
All times are GMT +7. The time now is 09:22 PM. .
Powered by vBulletin® Version 4.x.x
Copyright © 2012 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
Copyright 2012 AT Co.


Xem website tốt nhất ở chế độ màn hình 1024 x 768Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com


Liên hệ quảng cáo : Cty TNHH TM&DV Tin Học AT
124 Trần Quang Khải, Q. 1, HCM
Tel: 0909 30 17 67
Email: admin@trangvangraovat.com
Hotline : 0909 30 17 67 (Mr. Thành) - 0988.955.969 (Mrs. Anh)