Bán BT Vườn Tùng Ecopark
+ Lô184 (lô góc) diện tích 175m giá bán 56tr/m2
+ Lô 177 diện tích 162 giá bán 55tr/m2
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Liền kề Bộ Công An ( ĐTM Mỗ Lao)
Bán LK Bộ Công An
+ LK 6C ô 7 diện tích 76m giá bán 11 tỷ ( có phí xây thô)
+ LK6C ô 23 diện tích 76m giá bán 10.5 tỷ
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999Chính chủ bán Biệt thự Thanh Hà B:
BT 41 ô 5 diện tích 240m giá bán 34.5tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999Liền kề Tân Tây Đô:
LK 8 ô 26 đã có giấy nhận nhà giá bán 46.3tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Bán biệt thự Dương Nội A:
BT D3 ô 56 diện tích 130m2, đường 40m hướng DDN đóng 100% giá bán: 84tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Bán Liền kề Dương Nội C
Liền kề Dương Nội C diện tích 100m, 2 mặt đường nhìn ra TT thương mại giá bán 57tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999Bán LK Văn phú
+ TT1 ô 44 diện tích 90m giá bán 67tr/m2
+ TT20 ô 20 diện tích 90m giá bán 7.7 tỷ
+ TT7 ô 11 diện tích 90m giá bán 7.8 tỷ
+ LK 26 ô 11 diện tích 94.27m giá bán 7.9 tỷ
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999


Bán Liền kề Văn Khuê
LK 7 ô 13 giá bán 116tr/m2
LK 14 ô 29 giá bán 88tr/m2

Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Bán BT Vườn Tùng Ecopark
+ Lô184 (lô góc) diện tích 175m giá bán 56tr/m2
+ Lô 177 diện tích 162 giá bán 55tr/m2
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Liền kề Bộ Công An ( ĐTM Mỗ Lao)
Bán LK Bộ Công An
+ LK 6C ô 7 diện tích 76m giá bán 11 tỷ ( có phí xây thô)
+ LK6C ô 23 diện tích 76m giá bán 10.5 tỷ
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999Chính chủ bán Biệt thự Thanh Hà B:
BT 41 ô 5 diện tích 240m giá bán 34.5tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999Liền kề Tân Tây Đô:
LK 8 ô 26 đã có giấy nhận nhà giá bán 46.3tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Bán biệt thự Dương Nội A:
BT D3 ô 56 diện tích 130m2, đường 40m hướng DDN đóng 100% giá bán: 84tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Bán Liền kề Dương Nội C
Liền kề Dương Nội C diện tích 100m, 2 mặt đường nhìn ra TT thương mại giá bán 57tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999Bán LK Văn phú
+ TT1 ô 44 diện tích 90m giá bán 67tr/m2
+ TT20 ô 20 diện tích 90m giá bán 7.7 tỷ
+ TT7 ô 11 diện tích 90m giá bán 7.8 tỷ
+ LK 26 ô 11 diện tích 94.27m giá bán 7.9 tỷ
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999


Bán Liền kề Văn Khuê
LK 7 ô 13 giá bán 116tr/m2
LK 14 ô 29 giá bán 88tr/m2

Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Biệt thự CEO Quốc Oai

Bán BT CEO Quốc Oai diện tích 300m hướng TB, đóng 80% giá bán 23.5tr/m2.
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999

Biệt thự Bắc 32
Bán biệt thự Bắc 32 BT20 ô 2 diện tích 251.5m giá bán 46.5tr/m2
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999


Biệt thự Bắc 32
Bán biệt thự Bắc 32 BT20 ô 2 diện tích 251.5m giá bán 46.5tr/m2
Liên hệ: 0916.116.899 – 0166.695.9999