Mời truy cập: www.SimViettel.com & www.MuaBan123.VN</B>

Chuyên các loại sim Viettel 097… 098… 016… Số lộc phát, thần tài. Số đẹp, số dễ nhớ…..

Tel. </B>0977.99.0000 - Giao sim tận nơi trên toàn quốc;

Tất cả đều là SIM trả trước mới 100%, chưa kích hoạt.01683.11.9999 .. = .. 15,000,000

0975.93.79.79 .. = .. 9,500,000
0972.83.79.79 .. = .. 9,500,000

0988.193.193 .. = .. 12,000,000

098668.4555 .. = .. 3,500,000

01679.22.66.88 .. = .. 8,500,000
01676.22.66.88 .. = ..6,500,000

01677.6666.88 .. = .. 10,500,000

01633.268.268 .. = .. 5,500,000
01633.68.66.88 .. = .. 4,500,000

01633.58.68.68 .. = .. 4,500,000
01677.86.68.68 .. = ..7,500,000
01654.86.68.68 .. = .. 4,500,000
01699.22.3456 .. = .. 3,500,000
01633.72.72.72 .. = .. 4,500,000
01633.84.84.84 .. = .. 4,500,000
01633.94.94.94 .. = .. 4,500,000
01677.80.80.80 .. = .. 4,500,000

016.7999.0111 .. = .. 750,000
0167999.1333 .. = .. 1,250,000
0167999.3555 .. = .. 1,250,000
0167999.2555 .. = .. 1,250,000
0167888.1555 .. = .. 1,250,000

01639.22.5555 .. = .. 4,500,000
01686.11.3333 .. = .. 4,500,000
01678.11.2222 .. = .. 4,500,000
01663.11.0000 .. = .. 1,500,000
016.96.77.0000 .. = .. 1,200,000

01679.1111.21 .. = .. 450,000
01679.1111.27 .. = .. 450,000
01679.1111.29 .. = .. 450,000
01673.1111.29 .. = .. 450,000
01679.1111.30 .. = .. 450,000
01679.1111.31 .. = .. 450,000
01679.1111.32 .. = .. 450,000
01679.1111.34 .. = .. 450,000
01679.1111.35 .. = .. 450,000
01679.1111.36 .. = .. 450,000
01679.1111.37 .. = .. 450,000
01679.1111.40 .. = .. 450,000
01679.1111.41 .. = .. 450,000
01679.1111.42 .. = .. 450,000
01679.1111.43 .. = .. 450,000
01679.1111.45 .. = .. 450,000
01679.1111.46 .. = .. 450,000
01679.1111.47 .. = .. 450,000
01679.1111.48 .. = .. 450,000
01679.1111.49 .. = .. 450,000
01679.1111.50 .. = .. 450,000
01679.1111.51 .. = .. 450,000
01679.1111.52 .. = .. 450,000
01679.1111.53 .. = .. 450,000
01679.1111.54 .. = .. 450,000
01679.1111.56 .. = .. 450,000
01679.1111.57 .. = .. 450,000
01679.1111.58 .. = .. 450,000
01679.1111.60 .. = .. 450,000
01679.1111.61 .. = .. 450,000
01679.1111.62 .. = .. 450,000
01679.1111.63 .. = .. 450,000
01679.1111.64 .. = .. 450,000
01679.1111.65 .. = .. 450,000
01679.1111.67 .. = .. 450,000
01679.1111.70 .. = .. 450,000
01679.1111.71 .. = .. 450,000
01679.1111.72 .. = .. 450,000
01679.1111.73 .. = .. 450,000
01679.1111.74 .. = .. 450,000
01679.1111.75 .. = .. 450,000
01679.1111.76 .. = .. 550,000
01679.1111.78 .. = .. 550,000
01682.1111.79 .. = .. 850,000
01679.1111.80 .. = .. 650,000
01679.1111.81 .. = .. 650,000
01679.1111.82 .. = .. 650,000
01679.1111.83 .. = .. 650,000
01679.1111.84 .. = .. 650,000
01679.1111.85 .. = .. 650,000
01679.1111.87 .. = .. 650,000
01679.1111.89 .. = .. 650,000
01679.1111.92 .. = .. 650,000
01679.1111.94 .. = .. 650,000
01679.1111.95 .. = .. 650,000
01679.1111.96 .. = .. 650,000
01679.1111.97 .. = .. 650,000
01679.1111.98 .. = .. 650,000

016.99.2222.55 .. = .. 1,550,000
01673.2222.58 .. = .. 550,000
016.77.3333.55 .. = .. 1,550,000

01675.4444.69 .. = .. 550,000
01675.4444.89 .. = .. 550,000
01675.4444.39 .. = .. 550,000
01675.4444.78 .. = .. 550,000
01687.4444.58 .. = .. 450,000

01683.5555.08 .. = .. 450,000
01658.5555.78 .. = .. 450,000

01659.6666.28 .. = .. 450,000

01689.7777.98 .. = .. 650,000

01689.8888.01 .. = .. 750,000
01689.8888.03 .. = .. 750,000
01689.8888.04 .. = .. 750,000
01689.8888.05 .. = .. 750,000
01689.8888.07 .. = .. 750,000
01689.8888.13 .. = .. 750,000
01689.8888.17 .. = .. 750,000
01689.8888.20 .. = .. 750,000
01689.8888.24 .. = .. 750,000
01689.8888.27 .. = .. 750,000
01675.8888.27 .. = .. 750,000
01656.8888.29 .. = .. 450,000
01689.8888.47 .. = .. 750,000
01689.8888.61 .. = .. 750,000
01689.8888.65 .. = .. 750,000
01687.8888.65 .. = .. 750,000
01689.8888.71 .. = .. 750,000
01689.8888.76 .. = .. 750,000
01689.8888.91 .. = .. 750,000
01689.8888.93 .. = .. 750,000
01689.8888.94 .. = .. 750,000
01665.8888.96 .. = .. 750,000
01699.8888.97 .. = .. 750,000

01675.9999.18 .. = .. 750,000
01675.9999.48 .. = .. 750,000
01667.9999.56 .. = .. 750,000
01682.9999.72 .. = .. 750,000
01682.9999.75 .. = .. 750,000
01664.9999.16 .. = .. 750,000
01664.9999.17 .. = .. 750,000
01664.9999.28 .. = .. 750,000
01664.9999.57 .. = .. 750,000
01675.9999.58 .. = .. 750,000
01664.9999.58 .. = .. 750,000

01676.39.86.86 .. = ..550,000
01672.39.86.86 .. = ..550,000
01675.39.86.86 .. = ..550,000
01674.39.86.86 .. = ..550,000

01674.79.86.86 .. = ..650,000
01663.79.86.86 .. = ..650,000
01673.79.86.86 .. = ..650,000
01676.79.86.86 .. = ..650,000
01658.79.86.86 .. = ..650,000
01655.79.86.86 .. = ..750,000

01679.68.98.98 .. = ..550,000
01672.38.98.98 .. = ..550,000

01662.87.89.89 .. = ..550,000
01664.86.89.89 .. = ..650,000
01678.69.89.89 .. = ..650,000
01676.39.89.89 .. = ..650,000
01658.67.89.89 .. = ..750,000
01663.79.89.89 .. = ..750,000

01653.06.86.86 .. = ..550,000
01657.06.86.86 .. = ..550,000
01664.06.86.86 .. = ..550,000
01672.06.86.86 .. = ..550,000
01675.06.86.86 .. = ..550,000

01653.16.86.86 .. = ..550,000
01657.16.86.86 .. = ..550,000
01664.16.86.86 .. = ..550,000
01677.16.86.86 .. = ..750,000

01653.26.86.86.. = ..550,000
01657.26.86.86.. = ..550,000
01664.26.86.86.. = ..550,000

01653.36.86.86.. = ..550,000
01657.36.86.86.. = ..550,000
01659.36.86.86.. = ..550,000
01676.36.86.86.. = ..650,000

01653.46.86.86.. = ..550,000
01657.46.86.86.. = ..550,000
01659.46.86.86.. = ..550,000
01663.46.86.86.. = ..550,000
01665.46.86.86.. = ..550,000
01672.46.86.86.. = ..550,000
01674.46.86.86.. = ..550,000

01652.56.86.86.. = ..550,000
01653.56.86.86.. = ..550,000
01657.56.86.86.. = ..550,000
01663.56.86.86.. = ..550,000

01657.76.86.86.. = ..550,000
01659.76.86.86.. = ..550,000
01663.76.86.86.. = ..550,000
01664.76.86.86.. = ..550,000
01665.76.86.86.. = ..550,000
01659.76.86.86.. = ..550,000

01689.18.81.81 .. = .. 650,000
01685.88.35.35 .. = .. 350,000
01685.88.42.42 .. = .. 350,000
01685.88.45.45 .. = .. 350,000
01685.88.50.50 .. = .. 350,000
01685.88.60.60 .. = .. 350,000
01685.88.62.62 .. = .. 350,000
01685.88.63.63 .. = .. 350,000
01685.88.65.65 .. = .. 350,000
01685.88.70.70 .. = .. 350,000
01685.88.71.71 .. = .. 350,000
01685.88.82.82 .. = .. 400,000
01685.88.84.84 .. = .. 400,000
01685.88.87.87 .. = .. 400,000
01685.88.92.92 .. = .. 400,000
01685.88.95.95 .. = .. 400,000
01685.88.96.96 .. = .. 400,000
01685.88.97.97 .. = .. 400,000

0.168.268.11.66 .. = .. 750,000
0.168.268.55.66 .. = .. 750,000
0166.234.55.88 .. = .. 950,000
0166.234.55.99 .. = .. 950,000

016789.5.6699 .. = .. 950,000
016789.5.6677 .. = .. 750,000

0167999.11.66 .. = .. 850,000
01686.99.11.66 .. = .. 750,000
0167899.11.66 .. = .. 950,000

01684.11.22.88 .. = .. 2,000,000
01689.33.22.88 .. = .. 550,000
01684.99.22.88 .. = .. 650,000

01689.22.33.88 .. = .. 1,200,000
01698.11.33.99 .. = .. 1,200,000

01697.11.55.88 .. = .. 2,000,000
01683.11.55.88 .. = .. 2,000,000
01682.11.55.88 .. = .. 2,000,000

01697.33.55.88 .. = .. 1,750,000
01687.33.55.88 .. = .. 1,750,000

01697.44.55.88 .. = .. 950,000

01683.99.55.88 .. = .. 750,000

01685.11.55.99 .. = .. 1,750,000
01689.11.55.99 .. = .. 1,750,000
01687.11.55.99 .. = .. 1,750,000
01687.22.55.99 .. = .. 1,750,000
01686.22.55.99 .. = .. 1,750,000
01685.22.55.99 .. = .. 1,750,000

01689.44.55.99 .. = .. 750,000
01689.88.55.99 .. = .. 650,000
01687.99.55.99 .. = .. 950,000
01682.44.66.99 .. = .. 950,000

01687.11.66.99 .. = .. 2,200,000
01684.11.66.99 .. = .. 2,200,000
01698.11.66.99 .. = .. 2,200,000
01694.11.66.99 .. = .. 2,200,000
01679.11.66.99 .. = .. 2,200,000
01697.11.66.99 .. = .. 2,200,000

01679.22.66.99 .. = .. 2,200,000
01697.22.66.99 .. = .. 2,200,000
01698.22.66.99 .. = .. 2,200,000
01683.22.66.99 .. = .. 2,200,000
01684.22.66.99 .. = .. 2,200,000

01695.44.66.99 .. = .. 950,000
01697.55.66.99 .. = .. 2,200,000

0168.333.22.66 .. = .. 950,000
01679.55.00.88 .. = .. 450,000
01676.77.44.88 .. = .. 450,000
01693.66.44.88 .. = .. 450,000
01662.11.99.77 .. = .. 450,000
01663.55.44.88 .. = .. 450,000
01685.29.8998 .. = .. 450,000
01686.19.91.19 .. = .. 650,000
01687.99.2882 .. = .. 350,000
01688.33.1881 .. = .. 350,000
01669.88.3993 .. = .. 450,000

01692.99.29.79 .. = .. 450,000
01669.88.29.79 .. = .. 450,000
01685.66.39.79 .. = .. 650,000
0168.444.39.79 .. = .. 550,000
01696.77.39.79 .. = .. 650,000
01685.93.39.79 .. = .. 650,000
01665.959.979 .. = .. 450,000
01682.898.979 .. = .. 550,000
01683.22.88.79 .. = .. 350,000
01696.22.88.79 .. = .. 350,000
01668.33.66.79 .. = .. 400,000
01699.33.66.79 .. = .. 400,000
01687.44.99.79 .. = .. 350,000
016.62.72.7779 .. = .. 350,000
01689.77.99.39 .. = .. 450,000
01675.38.78.79 .. = .. 350,000
01655.79.59.79 .. = .. 400,000
01662.11.88.79 .. = .. 350,000
01659.66.88.79 .. = .. 650,000
01688.74.74.79 .. = .. 450,000
01667.29.49.79 .. = .. 450,000
01667.99.59.79 .. = .. 450,000
01676.99.69.79 .. = .. 450,000
01689.88.69.79 .. = .. 450,000
01664.38.38.78 .. = .. 450,000
01683.78.38.78 .. = .. 450,000

01696.2345.79 .. = .. 350,000

0977.66.11.34 .. = .. 550,000
979.11.33.76 .. = .. 550,000
0977.11.55.41 .. = .. 550,000
0977.88.22.61 .. = .. 550,000
0977.44.88.21 .. = .. 550,000
0979.94.94.81 .. = .. 550,000
0988.11.44.63 .. = .. 550,000

01684.128.168 .. = .. 450,000
01656.989.168 .. = .. 450,000
01689.22.61.68 .. = .. 350,000
01687.955.168 .. = .. 350,000
01662.71.71.68 .. = .. 450,000
01682.669.168 .. = .. 350,000
01687.16.16.88 .. = .. 650,000
01684.21.21.68 .. = .. 450,000
01689.88.11.68 .. = .. 450,000
01699.22.11.68 .. = .. 450,000
01648.000.168 .. = .. 350,000
01689.678.168 .. = .. 400,000
01697.11.61.68 .. = .. 350,000
01658.11.61.68 .. = .. 350,000
01699.567.168 .. = .. 450,000
01664.81.81.68 .. = .. 350,000
01694.81.81.68 .. = .. 350,000
01648.81.81.68 .. = .. 350,000
01647.68.61.68 .. = .. 550,000

01655.678.268 .. = .. 450,000
01.68.78.44.268 .. = .. 350,000
01687.955.268 .. = .. 350,000
01667.22.62.68 .. = .. 450,000
01659.258.268 .. = .. 750,000
01694.82.82.68 .. = .. 350,000
01665.62.62.68 .. = .. 450,000
01687.62.62.68 .. = .. 450,000

016.55.06.6886 .. = .. 750,000
01687.949.368 .. = .. 350,000
01687.955.368 .. = .. 350,000
01699.38.83.68 .. = .. 450,000
01689.58.85.68 .. = .. 450,000
01687.518.568 .. = .. 350,000
01684.85.85.68 .. = .. 450,000
01689.888.568 .. = .. 450,000
01648.65.65.68 .. = .. 400,000
01655.86.85.68 .. = .. 400,000

01648.69.96.68 .. = .. 350,000
01687.821.668 .. = .. 350,000
01687.942.668 .. = .. 350,000
01687.823.668 .. = .. 350,000
01667.36.36.68 .. = .. 450,000
01667.939.668 .. = .. 450,000
0164.79.79.668 .. = .. 400,000
01673.313.668 .. = .. 450,000
01638.09.6886 .. = .. 750,000
01647.98.8668 .. = .. 750,000
01667.42.6668 .. = .. 450,000

01683.738.768 .. = .. 450,000
016.86.22.77.68 .. = .. 450,000
016.88.22.77.68 .. = .. 450,000
016.88.11.77.68 .. = .. 450,000
01688.44.77.68 .. = .. 450,000
01683.727.868 .. = .. 400,000

01697.68.18.68 .. = .. 450,000
016.55.81.18.68 .. = .. 400,000
01688.21.88.68 .. = .. 550,000
01647.69.69.68 .. = .. 400,000
0164.77789.68 .. = .. 350,000

01658.86.18.68 .. = .. 400,000
01667.61.18.68 .. = .. 400,000

01682.11.28.68 .. = .. 450,000
01683.44.28.68 .. = .. 450,000
01683.61.28.68 .. = .. 350,000

01667.28.38.68 .. = .. 450,000
01689.83.38.68 .. = .. 450,000
01649.38.38.68 .. = .. 450,000
01682.86.38.68 .. = .. 450,000
01683.49.38.68 .. = .. 350,000
01687.95.38.68 .. = .. 350,000
01695.99.38.68 .. = .. 450,000
01689.88.38.68 .. = .. 450,000
01676.68.38.68 .. = .. 650,000

01696.38.48.68 .. = .. 450,000
01683.25.48.68 .. = .. 350,000

01682.86.58.68 .. = .. 450,000

01696.44.88.68 .. = .. 350,000

016.46.93.6668.. = ..450,000
01647.66.99.68.. = ..400,000
01647.28.38.68.. = ..650,000
01646.8999.68.. = ..400,000
01647.68.18.68.. = ..450,000
01647.63.63.68.. = ..400,000
01646.86.68.69.. = ..400,000
01647.66.33.68.. = ..400,000
01646.88.62.68.. = ..450,000

0168.55.67893 .. = .. 550,000
01698.567893 .. = .. 550,000
01696.567893 .. = .. 550,000
01672.456782 .. = .. 550,000
01647.567897 .. = .. 550,000
01648.1234.99 .. = .. 450,000
01647.3456.99 .. = .. 450,000
01648.3456.99 .. = .. 450,000
01.69.69.56786 .. = .. 550,000
01.69.69.67896 .. = .. 550,000
01647.567890 .. = .. 550,000
01647.567898 .. = .. 550,000
01699.567800 .. = .. 350,000
01698.60.80.90 .. = .. 450,000
01659.60.80.90 .. = .. 450,000
01697.28.29.30 .. = .. 550,000
016.46.567896 .. = .. 550,000
01696.567895 .. = .. 550,000
01675.4567.99 .. = .. 450,000

01692.666.799 .. = .. 350,000
0979.31.31.72 .. = .. 550,000
01687.11.88.18 .. = .. 450,000
01676.19.19.39 .. = .. 450,000
01665.81.81.91 .. = .. 450,000
01662.71.71.72 .. = .. 450,000
01665.81.81.82 .. = .. 450,000
01665.81.81.86 .. = .. 550,000
01686.12.12.18 .. = .. 450,000
01684.500.700 .. = .. 550,000
01682.100.800 .. = .. 550,000
01668.200.700 .. = .. 550,000
0166.44.66.788 .. = .. 450,000
01665.888.158 .. = .. 450,000
0985.2666.81 .. = .. 550,000
01674.88.67.88 .. = .. 450,000
01699.88.67.88 .. = .. 450,000
016.96.88.7899 .. = .. 400,000
01683.289.789 .. = .. 450,000
01683.55.1979 .. = .. 450,000
01667.33.1979 .. = .. 450,000
01683.49.1979 .. = .. 450,000
01676.19.19.85 .. = .. 450,000
• Số mới chưa kích hoạt . Giao hàng tận nơi đối với các khách hàng tại Hà Nội và Tp HCM. Liên hệ̣: 0977.99.0000. Đối với khách ngoài Hà Nội, chúng tôi sẽ chuyển hàng bằng đường chuyển phát nhanh có đảm bảo
• Truy cập trang www.SimViettel.com để chọn số.
• Liên hệ mua sim : 0977.99.0000
+ Mời Truy cập trang : www.thegioiraovat.vn & </B>www.muaban123.vn
PS:</B>

Mình có 01 em iPhone 4 16 Gb - Quốc tế của Viettel, nguyên hộp, chưa bóc, chưa active ...
Mới 100% hàng chính hãng Viettel nhập về, bảo hành chính hãng 12 tháng của Viettel.

Mình bán 17.9 trieu

Giao dịch tại nhà hoặc ra đại lý Viettel active cho yên tâm nhé . Liên hê: 0904.62.68.68

</B>