Đây là thế mạnh thực sự của FAC hiện nay. Với một hệ thống khách hàng lớn thuộc mọi loại hình doanh nghiệp ở các ngành nghề khác nhau, chúng tôi đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế, luôn sẵn sàng phục vụ tất cả các doanh nghiệp với chất lượng dịch vụ tốt nhất. Quá trình kiem toan của chúng tôi luôn gắn liền với việc hỗ trợ thông tin và tư vấn đã góp phần hoàn thiện Hệ thống Kiểm soát nội bộ, hoàn thiện công tác tổ chức kế toán, quản lý tài chính của doanh nghiệp và trong nhiều trường hợp, chúng tôi đã giúp doanh nghiệp bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình, thông qua việc cung cấp các dịch vụ như có liên quan bao gồm:

* kiem toan báo cáo tài chính;

* Kiểm toán vì mục đích thuế;

* kiem toan hoạt động – tuân thủ – nội bộ;

* Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản;

* Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án;

* Kiểm toán xác định giá trị doanh nghiệp;

* Soát xét báo cáo tài chính;

* kiem toan các thông tin tài chính.

Đối với hoạt động kiểm toán tài chính:

Việc kiem toan hàng năm hay từng lần được chỉ định sẽ được tiến hành bằng các đợt Kiểm toán sơ bộ và Kiểm toán kết thúc theo lịch trình đã thỏa thuận với khách hàng. Quy trình kiem toan được xây dựng trên cơ sở:

* Tuân thủ các chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam hiện hành.

* Tuân thủ các chuẩn mực và thông lệ chung của Quốc tế trong lĩnh vực nghề nghiệp.

* Các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp kiem toan Độc lập, Chính trực, Khách quan, Thận trọng và Bảo mật các thông tin có được trong quá trình Kiểm toán.

* Phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh và môi trường Luật pháp Việt Nam.

Các dịch vụ thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà Nước về Quản lý tài chính kế toán, Quản lý đầu tư đồng thời tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường. Các Báo cáo được kiem toan sẽ giúp Quý vị đảm bảo tính trung thực và hợp lý, hoàn tất thủ tục theo quy định và các bước phê duyệt có liên quan, đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho Quý vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc công bố thông tin theo quy định, lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích thế chấp, năng lực dự thầu, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản Doanh nghiệp theo Luật.

Đối với hoạt động kiem toan xây dựng cơ bản

Hoạt động Thẩm định, Kiểm toán Quyết toán Vốn đầu tư và Xây dựng cơ bản là một trong những hoạt động được chú trọng phát triển trong thời gian tới của FAC. Các dịch vụ mà chúng tôi đã, đang và sẵn sàng cung cấp cho các khách hàng thuộc mọi lĩnh vực trên toàn quốc bao gồm :

* kiem toan xác định giá trị Dự toán, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản

* Thẩm định giá trị tài sản là nhà cửa, đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải

* Xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho mục đích chuyển đổi, góp vốn

* Tư vấn đầu tư và xây dựng cơ bản.

Các dịch vụ thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của Nhà nước về Quản lý đầu tư Xây dựng cơ bản đối với các loại Dự án có Vốn đầu tư nước ngoài, Vốn đầu tư trong nước, tôn trọng tính hiện hữu, hợp lý và tính thị trường.

Các Báo cáo được kiem toan sẽ giúp Quí vị hoàn tất thủ tục và các bước phê duyệt Quyết toán Vốn đầu tư, giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng, đồng thời kết quả các dịch vụ nêu trên sẽ cung cấp cho Quí vị những thông tin và tài liệu, số liệu đáng tin cậy trong việc lựa chọn đối tác đầu tư, cùng các mục đích thế chấp, chuyển nhượng, cổ phần hóa, giải thể, phá sản Doanh nghiệp theo Luật.

Xem thêm : Sua non | kiem toan | nieng rang | thiet bi y te | benh hen |