Bán liền kề Thanh Hà B - Cienco5:
LP16 ô 15: diện tích 100m2 đường 10.5m
Giá gốc 13, đóng 30%
Giá bán 42.5 bao tên, ký với Phúc Lê
LH: 0984 395 062