Mình đang muốn mua một chiếc iPad trên eBay Việt Nam. Nhưng mình chưa biết cách mua hàng và cách chọn hàng online, AI đã mua ở đó rồi thì mách mình với nha http://<a href="http://chodientu.vn/...mar_month3</a>