Đc quyn phân phi lin k AN PHÁT - THUN THÀNH – BC NINH đi din d án Thun Thành 3
D án An Phát-Thuận Thành-Bắc Ninh, D án An Phát-Thuận Thành-Bắc Ninh
D án An Phát-Thuận Thành-Bắc Ninh, D án An Phát-Thuận Thành-Bắc Ninh
D án An Phát-Thuận Thành-Bắc Ninh, D án An Phát-Thuận Thành-Bắc Ninh
D án An Phát-Thuận Thành-Bắc Ninh, D án An Phát-Thuận Thành-Bắc Ninh
Hin nay chúng tôi đang phân phi d án An Phát – Thun Thành – Bc Ninh.
1- Ch đu tư: Công Ty C Phn Thương Mi Phú Trường An.
2- V trí: Thun Thành- Bc Ninh. Cách cu Thanh Trì ch 10km, cnh d án Khu Đô Th Mi Thun Thành 3
3- Din tích:Lin k din tích t 85 – 100m2, mt đường 17.5m và 24m gc 4tr, đóng 50%, hp đng mua bán, vào tên trc tiếp vi ch đu tư.
4- Giá gc 4 triu/m2
+Giá bán giá gc + chênh thp.
5- Tiến đ đóng tin: 50% vào tên hợp đồng mua bán
6- Pháp lý : rt chun , đy đ h sơ, phê duyt 1/500 , và h tng đang hoàn thin
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ Ms phương:0987485865