1. LK- BT Cienco5- Mê Linh
+ LK3-30 khu cũ giai đoạn 1, diện tích 100m2, đường 24m, hướng B, giá bán 23.2 bao tên.
+ LK 17 -4 khu cũ , diện tích 100m2 , đường 15.5m, hướng T, giá bán 19.4 bao tên.
+ LK 15 – 21 khu mở rộng, diện tích 95m2, đường 21m, hướng N, giá bán 21.4 bao tên.
+ LK4-10,11,12,13,14 khu mở rộng , diện tích 100m2, đường 15.5m, hướng T, giá bán 18.2 bao tên.
+ LK10-22 lô góc , diện tích 112.57m2, 2 mặt đường 15.5m và 24m, hướng T và B, giá bán 24.5 bao tên.
+ BT22- 8 diện tích 367m2 , gốc 3tr, giá bán 12.5


Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: Liên hệ: Mr.Dũng 0915 979 886