Chi đông,chi dong,dự án đẹp nhất mê linh cần bán
Lp02 NV32 diện tích 150m2 đường 11.5m2
Lp10 NV21 diện tích 160m2 đường 24m2
Lp10 NV18 diện tích 160m2 đường 24m2
Lp17 NV27 diện tích 147m2 đường 11.5m2
Liên hệ Ms. Hồng Lê: 0906.268.233