HDD LATOP 640GB SATA SAMSUNG Chi tiết

Giá: 1.650.000 VND BH 36Tháng

HDD LATOP 160GB SATA SAMSUNG Chi tiết

Giá: 890.000 VND BH 36 Tháng
HDD LATOP 160GB ATA SAMSUNG Chi tiết

Giá: 1.160.000 VND BH 24 Tháng
HDD LATOP 250GB SATA SAMSUNG Chi tiết

Giá: 940.000 VND BH 36 Tháng
HDD LATOP 320GB SATA SAMSUNG Chi tiết

Giá: 1.040.000 VND BH 36 Tháng
HDD LATOP 500GB SATA SAMSUNG Chi tiết

Giá: 1.390.000 VND BH 36 Tháng

GIAO HÀNG TỚI TẬN TAY NGƯỜI DÙNG TRÊN TOÀN QUỐC VỚI MỨC PHÍ CHỈ CÓ 30.000
Địa Chỉ:Số 102 Lê T hanh Nghị- Q.Hai Bà Trưng -TP.Hà Nội.
Điện thoại:04-3623-1314
Online1:
phụ trách kinh doanh09 73 62 64 64
Online2: phụ trách kinh doanh 09 85 123 119
Chi tiết xem tại : http://khohangre.vn/