CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FAM
ÐC: 99A HOÀNG CẦU, ÐỐNG ÐA, HÀ NỘI
TEL 01.227.220.379 / 091.229.4855 Gặp Mr Trung

BÁO GIÁ TỦ MẠNG THƯƠNG HIỆU FAMRACK

Tủ mạng 6U, tủ rack 6U, tu rack 6U, tu mang 06U - series 450 FamRACK 19"Systems 06U - series 500: H.350 x W.600 x D450, 01 cửa được phủ bằng mica, 01 quạt gió , 03 ổ ðiện : giá 55$

Tủ mạng 10U, tủ rack 10U, tu rack 10U, tu mang 10U - series 500 FamRACK"Systems 10U - series 500: H.600 x W.600 x D550, 1cửa được phủ bằng mica 01 quạt gió , 03 ổ điện : giá 65$

Tủ mạng 15U, tủ rack 15U, tu rack 15U, tu mang 15U-Series 600
FamRACK CABINET 19"systems 15 U-Series 600 (cửa mica); H.830 x W600 x D600 mm, 01 cửa được phủ bằng mica , 02 quạt gió , 03 ổ điện : giá 110$

Tủ mạng 15U 800, tủ rack 15U 800, tu rack 15U 800, tu mang 15U-Series 800
FamRACK CABINET 19"systems 15 U-Series 800 (cửa mica); H.830 x W600 x D800 mm, 01 cửa được phủ bằng mica , 02 quạt gió , 03 ổ điện : giá 125$

Tủ mạng 20U 600, tủ rack 20U 600, tu rack 20U 600, tu mang 20U-Series 600
FamRACK CABINET 19"systems 20 U-Series 600 (cửa lưới); H.1100 x W600 x D600 mm, 01 cửa được phủ bằng mica , 02 quạt gió , 05 ổ điện : giá 160$


Tủ mạng 20U 800, tủ rack 20U 800, tu rack 20U 800, tu mang 20U-Series 800
FamRACK CABINET 19"systems 20 U-Series 800 (cửa lưới); H.1100 x W600 x D600 mm, 01 cửa được phủ bằng mica , 02 quạt gió , 05 ổ điện : giá 175$

Tủ mạng 27U 600, tủ rack 27U 600, tu rack 27U 600, tu mang 27U-Series 600
FamRACK CABINET 19"systems 27U-Series 600 (cửa lưới); H.1400 x W600 x D600 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 05 ổ ðiện : giá 215$

Tủ mạng 27U 800, tủ rack 27U 800, tu rack 27U 800, tu mang 27U-Series 800
FamRACK CABINET 19"systems 27 U-Series 800 (cửa lưới); H.1400 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 05 ổ ðiện : giá 225$

Tủ mạng 36U 800, tủ rack 36U 800, tu rack 36U 800, tu mang 36U-Series
FamRACK CABINET 19"systems 36 U-Series 800 (cửa lưới); H.1800 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 06 ổ ðiện : giá 265$

Tủ mạng 36U 1000, tủ rack 36U 1000, tu rack 36U 1000, tu mang 36U-Series 1000 (cửa lưới)
FamRACK CABINET 19"systems 36 U-Series 1000 (cửa lưới); H.1800 x W600 x D1000 mm, 02 cửa , 03 quạt gió , 06 ổ ðiện : giá 280$

Tủ mạng 42U 800, tủ rack 42U 800, tu rack 42U 800, tu mang 42U-Series 800
FamRACK CABINET 19"systems 42 U-Series 800 (cửa lưới); H.2100 x W600 x D800 mm, 02 cửa , 04 quạt gió , 08 ổ ðiện : giá 290$

Tủ mạng 42U 1000, tủ rack 42U 1000, tu rack 42U 1000, tu mang 42U-Series 1000
FamRACK CABINET 19"systems 42 U-Series 1000 (cửa lưới); H.2100 x W600 x D1000 mm, 02 cửa , 04 quạt gió , 08 ổ ðiện : giá 305$

Openrack 27u : chuẩn 19” cao 1400 , loại 2 khung : giá 60+V

Openrack 42u : chuẩn 19” cao 2100 , loại 2 khung : giá 75+V

Khay cố định cho tủ sâu 600 : giá 10$
Khay cố định cho tủ sâu 800 : giá 11$
Khay cố định cho tủ sâu 1000 : giá 12$

Khay trượt cho tủ sâu 600 : giá 15$
Khay trượt cho tủ sâu 800 : giá 16$
Khay trượt cho tủ sâu 1000 : giá 17$


HOTLINE Mr Trung : 091.229.4855
Web:WWW.FAM.VN
Email :ductrungh@gmail.com
YM : ductrungb