CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ & THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ FAM
ÐC: 99A HOÀNG CẦU, ÐỐNG ÐA, HÀ NỘI
TEL/FAX: 04.3513.0767(Ex15) / 01.227.220.379
/ 091.229.4855 Gặp Mr Trung

BAO GIA TU CHONG AM


Tủ chống ẩm DHC 040 :DHC-040: Kich thuoc(R*S*C)330*320*490, cong suat 4W, dung tich 40l, so cua 01 Gia : 126 USD

Tủ chống ẩm DHC 600DHC-060: Kich thuoc(R*S*C)350*320*580, cong suat 4W, dung tich 60l, so cua 01 Gia : 190 USD

Tủ chống ẩm DHC 080DHC-080: Kich thuoc(R*S*C)400*380*670, cong suat 4W, dung tich 80l, so cua 01 Gia : 220USD

Tủ chống ẩm DHC 080DHC-080II: Kich thuoc(R*S*C)580*380*500, cong suat 4W, dung tich 80l, so cua 01 Gia : 220USD

Tủ chống ẩm DHC 080DHC-100: Kich thuoc(R*S*C)454*383*736, cong suat 5W, dung tich 100l, so cua 01 Gia : 260USD

Tủ chống ẩm DHC 120DHC-120: Kich thuoc(R*S*C)404*383*988, cong suat 5W, dung tich 120l, so cua 02 Gia : 370 USD

Tủ chống ẩm DHC 160DHC-160: Kich thuoc(R*S*C)454*383*1195, cong suat 10W, dung tich 160l, so cua 02 Gia : 500 USD

Tủ chống ẩm DHC 200DHC-200: Kich thuoc(R*S*C)504*393*1150, cong suat 10W, dung tich 200l, so cua 02 Gia : 700 USD

Tủ chống ẩm DHC 250DHC-250: Kich thuoc(R*S*C)810*380*980, cong suat 10W, dung tich 250l, so cua 02 Gia : 810 USD

Tủ chống ẩm DHC 300DHC-300: Kich thuoc(R*S*C)604*435*1200, cong suat 10W, dung tich 300l, so cua 02 Gia : 1.050 USD

Tủ chống ẩm DHC 400DHC-400: Kich thuoc(R*S*C)604*530*1554, cong suat 20W, dung tich 400l, so cua 02 Gia : 1.570 USD

Tủ chống ẩm DHC 500 DHC-500: Kich thuoc(R*S*C)604*530*1768, cong suat 20W, dung tich 500l, so cua 03 Gia : 2.360USD

Tủ chống ẩm DHC 800 DHC-800: Kich thuoc(R*S*C)810*550*1900, cong suat 20W, dung tich 800l, so cua 04 Gia : 2.700 USD

Tủ chống ẩm DHC 1200 DHC-1200: Kich thuoc(R*S*C)1210*580*1800, cong suat 48W, dung tich 1200l, so cua 06 Gia: 3.100 USD
Tủ chống ẩm, tủ DHC, Tủ chống ẩm DRY-CABI
Tủ chống ẩm DHC 040 , Tủ chống ẩm DHC 080 , Tủ chống ẩm DHC 120 , Tủ chống ẩm DHC 160 , Tủ chống ẩm DHC200 , Tủ chống ẩm DHC 250 , Tủ chống ẩm DHC 60 , Tủ chống ẩm DHC 100 , Tủ chống ẩm DHC 300 , Tủ chống ẩm DHC400 , Tủ chống ẩm DHC 500 , Tủ chống ẩm DHC 800 , Tủ chống ẩm DHC 1200

HOTLINE Mr Trung : 091.229.4855
Web: http://WWW.FAM.VN
http://www.maytinhxachtayhanoi.vn
Email :ductrungh1979@yahoo.com
YM : ductrungb