Hội chợ thương mại việt nam
Nhà cung cấp nhà bạt uy tín tại Hà Nội cho các sự kiện lớn
Nhà bạt singapore 6m x12m , 6m x 9m
Nhà bạt không gian đơn nguyên 24m x 24m ,12m x 18m , 12m x 12m, 6m x 12m
Nha du dk 13m, 15m, 18m , 20m
Tham khảo các mẫu nhà bạt tại địa chỉ: http://nhabatkhonggian.blogspot.com/
1.Thiết kế và cho thuê sân khấu
2.Cho thuê âm thanh ánh sáng, giàn không gian
3.Nhà bạt, nhà dù
4.Ghế Xuân Hòa chân INOK
5.Bàn Xuân Hòa +khăn trải bàn
6.Máy chiếu & font
Quý khách yêu cầu báo giá xin gửi vào Email : hoichothuongmaivietnam@yahoo.com
Liên Hệ
Kho thiết bị : 488B Thụy Khuê Hà Nội - Điện thoại : 0912.254.006
Tham khảo các mẫu nhà bạt tại địa chỉ: http://nhabatkhonggian.blogspot.com/
Tham khảo thêm các thiết bị âm thanh ánh sáng phục vụ hội trại tại địa chỉ
http://chothueamthanhanhsangsankhau.blogspot.com
Tham khảo thêm các mẫu nhà dù phục vụ hội trại tại địa chỉ
http://dichvuchothuenhadu.blogspot.com/
Tham khảo thêm các mẫu bàn ghế cho thuê tại địa chỉ:
http://banghevip.blogspot.com