Công Ty Tiến Phát cung cấp PLC OMRON chính hãng với
· Giá rẻ hơn giá thị trường.
· Hàng luôn có sẵn với số Lượng lớn.
· Bảo hành 1 năm theo nguyên tắc 1 đổi 1.
· Hỗ trợ lắp đặt Miễn Phí.
· Tư vấn giải Pháp Miễn Phí.
Nếu quý khách hàng có nhu cầu đừng ngại liên hệ với chúng tôi:

PLC CQM1 OMRON series
CQM1-AD041
CQM1-AD042
CQM1-B7A02
CQM1-B7A03
CQM1-B7A12
CQM1-B7A13
CQM1-B7A21
CQM1-CIF01
CQM1-CIF02
CQM1-CIF11
CQM1-CPU45-EV1
CQM1-DA021
CQM1-DA022
CQM1-DRT21
CQM1-G7M21
CQM1-G7N01
CQM1-G7N11
CQM1H-ABB21
CQM1H-AVB41
CQM1H-CIF12
CQM1H-CLK21
CQM1H-CPU11
CQM1H-CPU21

CQM1H-CPU51
CQM1H-CPU61
CQM1H-CTB41
CQM1H-IC101
CQM1H-II101
CQM1H-MAB42
CQM1H-ME16K
CQM1H-ME16R
CQM1H-PLB21
CQM1H-PRO01-E
CQM1H-SCB41
CQM1H-TER01
CQM1-IA121
CQM1-IA221
CQM1-ID111
CQM1-ID112
CQM1-ID211
CQM1-ID212
CQM1-ID213
CQM1-ID214
CQM1-IPS01
CQM1-IPS02
CQM1-LK501
CQM1-LSE01
CQM1-LSE02
CQM1-ME04K
CQM1-ME04R
CQM1-ME08K
CQM1-ME08R
CQM1-MP08K
CQM1-MP08R
CQM1-OA221
CQM1-OA222
CQM1-OC221
CQM1-OC222
CQM1-OC224
CQM1-OD211
CQM1-OD212
CQM1-OD213
CQM1-OD214
CQM1-OD215
CQM1-OD216
CQM1-PA203
CQM1-PA206
CQM1-PA216
CQM1-PD026
CQM1-PRO01-E
CQM1-PRT21
CQM1-SRM21-V1
CQM1-TC001
CQM1-TC002
CQM1-TC101
CQM1-TC102
CQM1-TC201
CQM1-TC202
CQM1-TC203
CQM1-TC204
CQM1-TC301
CQM1-TC3
Danh sách sản phẩm PLC CPM1A Omron Tiến phát Cung cấp
CPM1A-10CDR-A-V1
CPM1A-10CDR-D-V1
CPM1A-10CDT1-A-V1
CPM1A-10CDT1-D-V1
CPM1A-10CDT-A-V1
CPM1A-10CDT-D-V1
CPM1A-20CDR1-A -CH -DLT
CPM1A-20CDR-A-V1
CPM1A-20CDR-D-V1
CPM1A-20CDT1-A-V1
CPM1A-20CDT1-D-V1
CPM1A-20CDT-A-V1
CPM1A-20CDT-D-V1
CPM1A-20EDR1
CPM1A-20EDT
CPM1A-20EDT1
CPM1A-30CDR1-A-CH
CPM1A-30CDR1-A-CH -DLT
CPM1A-30CDR-A-V1
CPM1A-30CDR-D-V1
CPM1A-30CDT1-A-V1
CPM1A-30CDT1-D-V1
CPM1A-30CDT-A-V1
CPM1A-30CDT-D-V1
CPM1A-40CDR1-A-CH
CPM1A-40CDR1-A-CH -DLT
CPM1A-40CDR-A-V1
CPM1A-40CDR-D-V1
CPM1A-40CDT1-A-V1
CPM1A-40CDT1-D-V1
CPM1A-40CDT-A-V1
CPM1A-40CDT-D-V1
CPM1A-8ED
CPM1A-8ER
CPM1A-8ET
CPM1A-8ET1
CPM1A-AD041
CPM1A-AS001
CPM1A-CIF12
CPM1A-DA001
CPM1A-DA002
CPM1A-DA041
CPM1A-DRT21
CPM1A-MAD01
CPM1A-MAD02 -CH
CPM1A-MAD11
CPM1A-SRT21
CPM1A-TS001
CPM1A-TS002
CPM1A-TS101
CPM1A-TS101-DA
CPM1A-TS102
CPM1-CIF01
CPM1-CIF11
CPM1-EMU01-V1

Danh sách sản phẩm PLC CJ1W Omron Tiến phát Cung cấp
CJ1W-AD041-V1
CJ1W-AD081-V1
CJ1W-B7A04
CJ1W-B7A14
CJ1W-B7A22
CJ1W-BAT01
CJ1W-CIF11
CJ1W-CIF21
CJ1W-CLK21-V1
CJ1W-CT021
CJ1W-DA021
CJ1W-DA041
CJ1W-DA08C
CJ1W-DA08V
CJ1W-DRM21
CJ1W-ETN11
CJ1W-ETN21
CJ1W-IA111
CJ1W-IA201
CJ1W-IC101
CJ1W-ID201
CJ1W-ID211
CJ1W-ID231
CJ1W-ID232
CJ1W-ID261
CJ1W-ID262
CJ1W-IDP01
CJ1W-II101
CJ1W-INT01
CJ1W-MAD42
CJ1W-MD231
CJ1W-MD232
CJ1W-MD233
CJ1W-MD261
CJ1W-MD263
CJ1W-MD563
CJ1W-NC113
CJ1W-NC133
CJ1W-NC213
CJ1W-NC233
CJ1W-NC413
CJ1W-NC433
CJ1W-OA201
CJ1W-OC201
CJ1W-OC211
CJ1W-OD201
CJ1W-OD202
CJ1W-OD203
CJ1W-OD204
CJ1W-OD211
CJ1W-OD212
CJ1W-OD231
CJ1W-OD232
CJ1W-OD233
CJ1W-OD261
CJ1W-OD262
CJ1W-OD263
CJ1W-PA202
CJ1W-PA205R
CJ1W-PD025
CJ1W-PRM21
CJ1W-PRT21
CJ1W-PTS51
CJ1W-PTS52
CJ1W-SCU21
CJ1W-SCU21-V1
CJ1W-SCU41
CJ1W-SCU41-V1
CJ1W-SP001
CJ1W-SRM21
CJ1W-TB101
CJ1W-TC001
CJ1W-TC002
CJ1W-TC003
CJ1W-TC004
CJ1W-TC101
CJ1W-TC102
CJ1W-TC103
CJ1W-TC104
CJ1W-TER01
CJ1W-V600C11
CJ1W-V600C12
PLC CP1L OMRON series
CP1L-L10DR-A
CP1L-L10DR-D
CP1L-L10DT1-D
CP1L-L10DT-A
CP1L-L10DT-D
CP1L-L14DR-A
CP1L-L14DR-D
CP1L-L14DT1-D
CP1L-L14DT-A
CP1L-L14DT-D
CP1L-L20DR-A
CP1L-L20DR-D
CP1L-L20DT1-D
CP1L-L20DT-A
CP1L-L20DT-D
CP1L-M30DR-A
CP1L-M30DR-D
CP1L-M30DT1-D
CP1L-M30DT-A
CP1L-M30DT-D
CP1L-M40DR-A
CP1L-M40DR-D
CP1L-M40DT1-D
CP1L-M40DT-A
CP1L-M40DT-D
CP1L-M60DR-A
CP1L-M60DR-D
CP1L-M60DT1-D
CP1L-M60DT-A
CP1L-M60DT-D
PLC CP1H OMRON series
CP1H-X40DR-A
CP1H-X40DT1-D
CP1H-X40DT-D
CP1H-XA40DR-A
CP1H-XA40DT1-D
CP1H-XA40DT-D
CP1H-Y20DT-D
Danh sách sản phẩm PLC CP1E Omron Tiến phát Cung cấp
CP1E-E20DR-A
CP1E-E30DR-A
CP1E-E40DR-A
CP1E-N20DR-A
CP1E-N30DR-A
CP1E-N40DR-A

Chi tiết liên hệ
Nguyễn hoàn Nguyên
0918.983.389
------------------

Tien Phat Automation Co.,ltd
No 7 Co Giang Street, Hiep Phu Ward, 9 Dist.,HCM City, Viet Nam
Tel : 084.8.5409.3614 Fax : 084.8.5409.3649
Email:kinhdoanh@tienphat-automation..com
chi tiết sản phẩm vui lòng truy cập Website
http://www.tienphat-automation.com