Bán LK dự án Thanh Nga - Mê Linh với các vị trí như sau: LK 2 ô 25, đường 35m, giá 15,7tr ; LK 4 ô 15,18, 28 đường 13.5m , giá 14.6tr ; Lk 3 ô 49 đường 13.5m, giá 14.6tr ; Gốc 12tr, đóng 50%, ký Hạ Long. Liên hệ: Anh Toàn : 0985.13.13.86 Email: nguyenanhtoanbds@gmail.com ; yahoo: nguyenanhtoanbds
Xin Cảm Ơn!