Biệt thự AIC - bán biệt thự AIC - BT27 - BT53 đường 27m
Tôi đang bán một số suất mua biệt thự AIC BT 27 và BT53 diện tích vừa phải
Giá tốt . giá gốc 12,5 triệu.
Giá bán 14 triệu
********************
Khách hàng quan tâm vui lòng gọi: Chị Thiêm 0987 402 618
Biệt thự AIC - bán biệt thự AIC - BT27 - BT53 đường 27m
Biệt thự AIC - bán biệt thự AIC - BT27 - BT53 đường 27m
Biệt thự AIC - bán biệt thự AIC - BT27 - BT53 đường 27m
Biệt thự AIC - bán biệt thự AIC - BT27 - BT53 đường 27m