Đất dự án bắc rạch chiếc, Q9
Lô F 15x25, đường 12m, ĐN, giá 12,5 tr/m, Lô O 5x25, đường 10m, TB, giá 15 tr/m, Lô D 5x18, đường 12m, TB, giá 16 tr/m, Lô F 5x18, đường 12m, N, giá 15,5 tr/m.
Lô C 7x20, lô góc, đường 12m, TB-TN, giá 16 tr/m.
Lô A 5x25, đường 10m, TB, giá 15 tr/m.
Quý khách quan tâm vui lòng liên hệ 0902307885 Trường