Dự án Đất Lành, Q2
J, B, H (5x20), đường 12m,hướng TN.Gía 15,20, 25 tr/m2, Liên hệ 0902307885 trường.