"CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, TP.HCM
Tel: ( 08 ) 666 04.002 - Fax: (08) 6280 5066 -
Website: daotaoxuyenviet.com – Email: info@daotaoxuyenviet.com


THÔNG BÁO

Về việc mở lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch

"
"
Được phép của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch -Tổng cục Du lịch, Công ty TNHH Tài Nguyên Số liên kết với Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội tuyển sinh các khoá đào tạo Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo chương trình khung của Tổng cục du lịch."
"

Chương trình khung 1.

1. Đối tượng đào tạo: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp đại học ngành Du lịch trở liên nhưng không phải là chuyên ngành hướng dẫn du lịch[/B]
2.Thời gian đào tạo: 1 tháng - Học phí 1,8 triệu (Học từ thứ 2 đến thứ 6: 6h-9h tối )

Nội dung khóa học ( Khung 1 )

Phần 1: Kiến thức cơ sở ( 45 tiết)
- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
- Lịch sử Việt Nam
- Văn hóa Việt Nam
- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ ( 90 tiết)
- Tuyến điểm du lịch Việt Nam và xây dựng chương trình du lịch
- Tâm lý khách du lịch
- Giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
- Thực hành hướng dẫn du lịch
Phần 3: Thực tập cuối khóa ( 7 ngày tương đương với 56 tiết)


Chương trình khung 2.

1. Đối tượng đào tạo: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung học, Cao đẳng ngành Du lịch không phải phải chuyên ngành Hướng dẫn du lịch hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc khối kinh tế, khoa học xã hội và nhân văn
2. Thời gian đào tạo: 2 tháng - Học phí 2,4 triệu (Học từ thứ 2 đến thứ 6: 6h-9h tối )

Nội dung khóa học ( Khung 2 )

Phần 1: Kiến thức cơ sở ( 90 tiết)
- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
- Lịch sử Việt Nam
- Khái quát lịch sử văn minh thế giới
- Văn hóa Việt Nam
- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ ( 165 tiết)
- Tổng quan du lịch
- Quản trị kinh doanh lữ hành
- Tuyến điểm du lịch Việt Nam
- Tâm lý khách du lịch
- Giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
- Thực hành hướng dẫn du lịch
Phần 3: Thực tập cuối khóa ( 7 ngày tương đương với 56 tiết)
"
"

Chương trình khung 3.

1. Đối tượng đào tạo: Học viên là những người có bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng chuyên ngành khác hoặc có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các khối ngành Khoa học tư nhiên, khoa học kỹ thuật kinh tế

2. Thời gian đào tạo: 3 tháng - Học phí 3,2 triệu (Học từ thứ 2 đến thứ 6: 6h-9h tối)

Nội dung khóa học ( Khung 3 )

Phần 1: Kiến thức cơ sở ( 156 tiết)
- Địa lý Việt Nam và tình hình kinh tế xã hội Việt Nam
- Lịch sử Việt Nam
- Khái quát lịch sử văn minh thế giới
- Văn hóa Việt Nam
- Hệ thống chính trị và các văn bản pháp luật liên quan đến du lịch
Phần 2: Kiến thức ngành và nghiệp vụ ( 180 tiết)
- Tổng quan du lịch
- Quản trị kinh doanh lữ hành
- Tuyến điểm du lịch Việt Nam
- Tâm lý khách du lịch
- Giao tiếp ứng xử trong du lịch
- Phẩm chất đạo đức nghề hướng dẫn du lịch
- Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch
- Thực hành hướng dẫn du lịch
Phần 3: Thực tập cuối khóa ( 7 ngày tương đương với 56 tiết)


VĂN BẰNG CHỨNG CHỈ:
- Chứng chỉ: Chứng chỉ nghiệp vụ hướng dẫn du lịch theo mẫu phôi của Bộ Giáo dục & Đào tạo
-Thẻ hướng dẫn viên Du lịch: Học viên mang chứng chỉ Hướng dẫn du lịch và bằng tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đến Sở Văn hóa các tỉnh để xin cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

Thủ tục nhập học bao gồm:
- Phiếu đăng ký học (do cơ sở chiêu sinh cấp)
- Bản sao giấy khai sinh
- Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp đại học, trung cấp, cao đẳng
- 02 ảnh 3*4.
- Thời gian : Khai giảng lớp mới hàng tháng

Đường link công nhận cơ sở đào tạo: http://www.vietnamtourism.gov.vn/ind...01&itemid=8623
( Trường Trung cấp Công nghệ Hà Nội )
"
"Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

Mặt trướcMặt sauMẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

Mặt trước

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của Học Viện Tài Chính - Bộ Tài Chính

Mặt trướcMặt sauCó giá trị Toàn quốc"

Gửi lên Facebook
Gửi lên Twitter
Gửi lên Google
Gửi lên Yahoo
Gửi lên Zing Me

Google search : Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, vụ hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch, dẫn du lịch, du lịch, lịch, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, hướng, dẫn, du, lịch, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du, Yahoo search : Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, vụ hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch, dẫn du lịch, du lịch, lịch, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, hướng, dẫn, du, lịch, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du,
Bing search : Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, vụ hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch, dẫn du lịch, du lịch, lịch, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, hướng, dẫn, du, lịch, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du, Ask search : Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, vụ hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch, dẫn du lịch, du lịch, lịch, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, hướng, dẫn, du, lịch, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du,
daotaoxuyenviet.com search : Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, vụ hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch, dẫn du lịch, du lịch, lịch, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, hướng, dẫn, du, lịch, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du, daotaoxuyenviet.com Link : Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, vụ hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch, dẫn du lịch, du lịch, lịch, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, hướng, dẫn, du, lịch, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du,
daotaoxuyenviet.com Tags : Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, lớp nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, nghiệp vụ hướng dẫn du lịch, vụ hướng dẫn du lịch, hướng dẫn du lịch, dẫn du lịch, du lịch, lịch, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, hướng, dẫn, du, lịch, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn, Đào tạo lớp nghiệp vụ hướng dẫn du,