"


CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, TP.HCM
Tel: ( 08 ) 666 04.002 - Fax: (08) 6280 5066 -
Website: daotaoxuyenviet.com – Email: info@daotaoxuyenviet.com


THÔNG BÁO
Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kỹ sư định giá
"
"

Căn cứ Nghị định 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 về việc Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Luật đấu thầu về điều 5 Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ quy định các cá nhân khi tham gia hoạt động đấu thầu;
- Căn cứ thông tư số 27, 28/2007/TT-BTC ngày 03/04/2007 của Bộ Tài chính về việc Quản lý và thanh toán vốn đầu tư;
- Căn cứ thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/04/2007 của Bộ Tài chính về việc Quyết toán dự án đầu tư hoàn thành;
- Căn cứ điều lệ, chức năng, nhiệm vụ của Công ty TNHH TÀI NGUYÊN SỐ;
"
"

Để giúp các đơn vị, doanh nghiệp cập nhật, nắm vững các kỹ năng trong việc tham gia hoạt động đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng, công tác thanh quyết toán cho các dự án, công trình xây dựng, quản lý thuế; Công ty TNHH TÀI NGUYÊN SỐ với sự cộng tác của các Giáo sư, Tiến sĩ, và các chuyên gia đầu ngành của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng liên tục khai giảng lớp tập huấn chuyên sâu."
"

Đối tượng: Là công nhân viên chức đã đi làm (Giám đốc, trưởng, phó Ban QLDA, kế toán trưởng, nhân viên kế toán, trưởng phó các phòng ban chức năng, chủ nhiệm công trình, Đội trưởng đội xây dựng, các cán bộ chuyên môn, kỹ thuật làm công tác đấu thầu và công tác hoàn công-thanh, quyết toán và các cá nhân có nhu cầu…

Thời gian đăng ký và thủ tục nhập học: Các tổ chức, đơn vị và cá nhân có nhu cầu tham dự khoá tập huấn có thể gửi công văn, Fax, email... danh sách các học viên tham dự các khoá bồi dưỡng nghiệp vụ trước 3 ngày.

Địa điểm học:

Tại Hà Nội: HT Trường Đào Tạo cán bộ Lê Hồng Phong - 220 - Đường Láng - Đống Đa - Hà Nội
Kinh phí: 1.700.000đ (Bao gồm tài liệu, tea-break).


Tại TP HCM: HT Học viện Hành chính Quốc gia - HCM - số 131/26 - đường 3/2 - P11 - Quận 10 - TP HCM. Kinh phí: 1.800.000đ (Bao gồm tài liệu, tea-break).

Công ty nhận tổ chức chức đào tạo theo HỢP ĐỒNG Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, Giám sát thi công công trình, Kỹ sư định giá, An toàn Lao động, … tại Doanh nghiệp/ đơn vị tại địa phương.
Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Quản trị kho hàng, Các kỹ năng hành chính văn hạn, Các kỹ năng Mềm: Kỹ năng Làm việc Nhóm, Kỹ năng Thuyết trình,…. cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.
"
"Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

Mặt trướcMặt sauMẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

Mặt trước

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của Học Viện Tài Chính - Bộ Tài Chính

Mặt trướcMặt sauCó giá trị Toàn quốc"

Gửi lên Facebook
Gửi lên Twitter
Gửi lên Google
Gửi lên Yahoo
Gửi lên Zing Me

Google search : Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, nghiệp vụ Kỹ sư định giá, vụ Kỹ sư định giá, Kỹ sư định giá, sư định giá, định giá, giá, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, Kỹ, , định, giá, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định, Yahoo search : Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, nghiệp vụ Kỹ sư định giá, vụ Kỹ sư định giá, Kỹ sư định giá, sư định giá, định giá, giá, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, Kỹ, , định, giá, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định,
Bing search : Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, nghiệp vụ Kỹ sư định giá, vụ Kỹ sư định giá, Kỹ sư định giá, sư định giá, định giá, giá, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, Kỹ, , định, giá, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định, Ask search : Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, nghiệp vụ Kỹ sư định giá, vụ Kỹ sư định giá, Kỹ sư định giá, sư định giá, định giá, giá, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, Kỹ, , định, giá, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định,
daotaoxuyenviet.com search : Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, nghiệp vụ Kỹ sư định giá, vụ Kỹ sư định giá, Kỹ sư định giá, sư định giá, định giá, giá, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, Kỹ, , định, giá, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định, daotaoxuyenviet.com Link : Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, nghiệp vụ Kỹ sư định giá, vụ Kỹ sư định giá, Kỹ sư định giá, sư định giá, định giá, giá, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, Kỹ, , định, giá, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định,
daotaoxuyenviet.com Tags : Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, lớp nghiệp vụ Kỹ sư định giá, nghiệp vụ Kỹ sư định giá, vụ Kỹ sư định giá, Kỹ sư định giá, sư định giá, định giá, giá, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, Kỹ, sư, định, giá, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư, Đào tạo lớp nghiệp vụ Kỹ sư định,