"


CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, TP.HCM
Tel: ( 08 ) 666 04.002 - Fax: (08) 6280 5066 -
Website: daotaoxuyenviet.com – Email: info@daotaoxuyenviet.com


THÔNG BÁO

Về việc mở lớp đào tạo An toàn trong Lao động


"
"

Tầm quan trọng của An toàn lao động trong công tác Quản trị của Doanh nghiệp.
Làm thế nào để đánh giá được mức độ An toàn lao động hiện tại của Công ty.
Cách thức phân tích một sự cố/tai nạn nhằm thiết lập biện pháp phòng ngừa; Ví dụ về cách phân tích một sự cố/tai nạn của 1 Doanh nghiệp Nhật Bản.
Tìm hiểu nguyên lý cơ bản của Hoạt động An toàn lao động; Nguyên lý Heinrich; Hiệu ứng Domino. ..
Làm thế nào để liên kết hoạt động KAIZEN với hoạt động An toàn lao động.
Đào tạo cán bộ, nhân viên công ty nâng cao an toàn lao động bằng chương trình KYT (Đào tạo phòng ngừa nguy hiểm/rủi ro).
"
"

Thời gian : 2 ngày

Giảng viên : Là các giảng viên cao cấp của tr ường ĐH Lao động Xã hội.

Học phí : 600.000 VND/người (bao gồm chi phí tài liệu và ăn nhẹ giữa giờ)

Ngôn ngữ : Tiếng việt

Đối tượng : Các nhà quản lý Doanh nghiệp; quản lý sản xuất; cán bộ, nhân viên làm viêc trong ngành công nghiệp sản xuất, chế tạo, xây dựng…"
"

NỘI DUNG

Chương 1: Những vấn đề chung về an toàn lao động
Chương 2: Vệ sinh lao động trong sản xuất
Chương 3: Kỹ thuật an toàn trong thiết kế và thi công xây dựng
Chương 4: Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy xây dựng
Chương 5: Kỹ thuật an toàn khi đào đất đá và làm việc trên giàn giáo
Chương 6: Kỹ thuật an toàn về điện
Chương 7: Kỹ thuật phòng cháy và chữa cháy
"
"Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

Mặt trướcMặt sauMẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

Mặt trước

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của Học Viện Tài Chính - Bộ Tài Chính

Mặt trướcMặt sauCó giá trị Toàn quốc"

Gửi lên Facebook
Gửi lên Twitter
Gửi lên Google
Gửi lên Yahoo
Gửi lên Zing Me

Google search : Đào tạo lớp An toàn trong Lao động, tạo lớp An toàn trong Lao động, lớp An toàn trong Lao động, An toàn trong Lao động, toàn trong Lao động, trong Lao động, Lao động, động, Đào, tạo, lớp, An, toàn, trong, Lao, động, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp An, Đào tạo lớp An toàn, Đào tạo lớp An toàn trong, Đào tạo lớp An toàn trong Lao, Yahoo search : Đào tạo lớp An toàn trong Lao động, tạo lớp An toàn trong Lao động, lớp An toàn trong Lao động, An toàn trong Lao động, toàn trong Lao động, trong Lao động, Lao động, động, Đào, tạo, lớp, An, toàn, trong, Lao, động, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp An, Đào tạo lớp An toàn, Đào tạo lớp An toàn trong, Đào tạo lớp An toàn trong Lao,
Bing search : Đào tạo lớp An toàn trong Lao động, tạo lớp An toàn trong Lao động, lớp An toàn trong Lao động, An toàn trong Lao động, toàn trong Lao động, trong Lao động, Lao động, động, Đào, tạo, lớp, An, toàn, trong, Lao, động, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp An, Đào tạo lớp An toàn, Đào tạo lớp An toàn trong, Đào tạo lớp An toàn trong Lao, Ask search : Đào tạo lớp An toàn trong Lao động, tạo lớp An toàn trong Lao động, lớp An toàn trong Lao động, An toàn trong Lao động, toàn trong Lao động, trong Lao động, Lao động, động, Đào, tạo, lớp, An, toàn, trong, Lao, động, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp An, Đào tạo lớp An toàn, Đào tạo lớp An toàn trong, Đào tạo lớp An toàn trong Lao,
daotaoxuyenviet.com search : Đào tạo lớp An toàn trong Lao động, tạo lớp An toàn trong Lao động, lớp An toàn trong Lao động, An toàn trong Lao động, toàn trong Lao động, trong Lao động, Lao động, động, Đào, tạo, lớp, An, toàn, trong, Lao, động, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp An, Đào tạo lớp An toàn, Đào tạo lớp An toàn trong, Đào tạo lớp An toàn trong Lao, daotaoxuyenviet.com Link : Đào tạo lớp An toàn trong Lao động, tạo lớp An toàn trong Lao động, lớp An toàn trong Lao động, An toàn trong Lao động, toàn trong Lao động, trong Lao động, Lao động, động, Đào, tạo, lớp, An, toàn, trong, Lao, động, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp An, Đào tạo lớp An toàn, Đào tạo lớp An toàn trong, Đào tạo lớp An toàn trong Lao,
daotaoxuyenviet.com Tags : Đào tạo lớp An toàn trong Lao động, tạo lớp An toàn trong Lao động, lớp An toàn trong Lao động, An toàn trong Lao động, toàn trong Lao động, trong Lao động, Lao động, động, Đào, tạo, lớp, An, toàn, trong, Lao, động, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp An, Đào tạo lớp An toàn, Đào tạo lớp An toàn trong, Đào tạo lớp An toàn trong Lao,