"
CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, TP.HCM
Tel: ( 08 ) 666 04.002 - Fax: (08) 6280 5066 -
Website: daotaoxuyenviet.com – Email: info@daotaoxuyenviet.com
THÔNG BÁO

Mở lớp đào tạo Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo thông tư 25/2009/TT-BXD
"
"

Đáp ứng nhu cầu tập huấn của nhiều tổ chức, cá nhân. Phối hợp với các trung tâm đào tạo, công ty TNHH TÀI NGUYÊN SỐ tiếp tục mở các lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý dự án nhằm cập nhật kiến thức pháp luật / Chính sách về đầu tư, nâng cao trình độ nghiệp vụ/ Kỹ năng lập thẩm định, giám sát, đánh giá cho các cơ quan, ban quản lý dự án và doanh nghiệp có nhu cầu. Kết thúc khoá học, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định.
Đối tượng : Thành viên ban giám đốc, Cán bộ Kế toán, Quản lý dự án, Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch, Tổ chuyên gia và các cá nhân có nhu cầu.
"
"

Thời gian : học 05 ngày trong giờ hành chính

Tại Hà Nội:
Địa điểm học: Trường Đào tạo Cán bộ Lê Hồng Phong- 220 Đường Láng – HN

Tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Địa điểm học: HT Học viện Hành chính Quốc gia-số 131/26 - đường 3/2 - P.11 - Quận 10- TP Hồ Chí Minh.

Giảng viên : Các chuyên gia về Quản lý dự án và Đấu thầu Của Bộ tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng….

Kinh phí : 1.400.000đ tại Hà Nôị , 1.500.000đ tại TP HCM (Bao gồm học phí, tài liệu, tea-break)

Thanh toán : Tiền mặt tại địa điểm học tập

Thủ tục : Học viên đăng ký qua điện thoại, Fax, Email… trước ngày khai giảng 03 ngày; Nộp 02 ảnh 3 x 4cm."
"

Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT & Bộ Xây dựng
- Về đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu: http://dauthau.mpi.gov.vn/TTDaotao/L...-04.6403591694

Về đào tạo Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Công trình: http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN

Về đào tạo Giám sát thi công xây dựng công trình:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN

Về đào tạo Môi giới; Định giá; Quản lý, điều hành sàn giao dịch Bất động sản:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN

Công ty nhận tổ chức chức đào tạo theo HỢP ĐỒNG Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình, Giám sát thi công công trình, Kỹ sư định giá, An toàn Lao động, … tại Doanh nghiệp/ đơn vị tại địa phương.
Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Quản trị kho hàng, Các kỹ năng hành chính văn hạn, Các kỹ năng Mềm: Kỹ năng Làm việc Nhóm, Kỹ năng Thuyết trình,…. cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu
"
"Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

Mặt trướcMặt sauMẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

Mặt trước

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của Học Viện Tài Chính - Bộ Tài Chính

Mặt trướcMặt sauCó giá trị Toàn quốc"

Gửi lên Facebook
Gửi lên Twitter
Gửi lên Google
Gửi lên Yahoo
Gửi lên Zing Me

Google search : Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, vụ Quản lý dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, lý dự án đầu tư, dự án đầu tư, án đầu tư, đầu tư, , Đào, tạo, lớp, Nghiệp, vụ, Quản, , dự, án, đầu, , Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp Nghiệp, Đào tạo lớp Nghiệp vụ, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu, Yahoo search : Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, vụ Quản lý dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, lý dự án đầu tư, dự án đầu tư, án đầu tư, đầu tư, , Đào, tạo, lớp, Nghiệp, vụ, Quản, , dự, án, đầu, , Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp Nghiệp, Đào tạo lớp Nghiệp vụ, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu,
Bing search : Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, vụ Quản lý dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, lý dự án đầu tư, dự án đầu tư, án đầu tư, đầu tư, , Đào, tạo, lớp, Nghiệp, vụ, Quản, , dự, án, đầu, , Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp Nghiệp, Đào tạo lớp Nghiệp vụ, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu, Ask search : Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, vụ Quản lý dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, lý dự án đầu tư, dự án đầu tư, án đầu tư, đầu tư, , Đào, tạo, lớp, Nghiệp, vụ, Quản, , dự, án, đầu, , Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp Nghiệp, Đào tạo lớp Nghiệp vụ, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu,
daotaoxuyenviet.com search : Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, vụ Quản lý dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, lý dự án đầu tư, dự án đầu tư, án đầu tư, đầu tư, , Đào, tạo, lớp, Nghiệp, vụ, Quản, , dự, án, đầu, , Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp Nghiệp, Đào tạo lớp Nghiệp vụ, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu, daotaoxuyenviet.com Link : Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, vụ Quản lý dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, lý dự án đầu tư, dự án đầu tư, án đầu tư, đầu tư, , Đào, tạo, lớp, Nghiệp, vụ, Quản, , dự, án, đầu, , Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp Nghiệp, Đào tạo lớp Nghiệp vụ, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu,
daotaoxuyenviet.com Tags : Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu tư, vụ Quản lý dự án đầu tư, Quản lý dự án đầu tư, lý dự án đầu tư, dự án đầu tư, án đầu tư, đầu tư, tư, Đào, tạo, lớp, Nghiệp, vụ, Quản, lý, dự, án, đầu, tư, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp Nghiệp, Đào tạo lớp Nghiệp vụ, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án, Đào tạo lớp Nghiệp vụ Quản lý dự án đầu,