"CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, TP.HCM
Tel: ( 08 ) 666 04.002 - Fax: (08) 6280 5066 -
Website: daotaoxuyenviet.com – Email: info@daotaoxuyenviet.comTHÔNG BÁO

Về việc mở lớp đào tạo nghiệp vụ đấu thầu

"
"

Theo quy định của pháp luật về đấu thầu, từ thời điểm ngày 01 tháng 07 năm 2007 thành viên tổ chuyên gia đấu thầu và cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu phải có chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về đấu thầu, trừ các nhà thầu.
Đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân, tổ chức, chúng tôi tiếp tục tổ chức các lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Đấu thầu tại cả Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đào tạo theo các nội dung, yêu cầu chất lượng của Vụ quản lý đấu thầu-Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
"
"

Đối tượng : Thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ Kế toán, Quản lý Dự án, Quản lý xây lắp, Cán bộ Kế hoạch chuyên gia đấu thầu và các cá nhân có nhu cầu.

Khai giảng liên tục hàng tuần: (Khi nhận được danh sách đăng ký học, Công ty sẽ thông báo lịch học chắc chắn.)

Thời gian học : Học 3 ngày

Học phí : 800.000đ tại Hà Nôị, 900.000đ tại TPHCM (bao gồm tài liệu, tea-break)
Nộp : 2 ảnh (3x4cm)


Tại Hà Nội:

1-Hội trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư số 65 Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội
2-Hội trường Bộ Kế hoạch và Đầu tư 68 Phan Đình Phùng, BĐình, HN


Tại Thành phố Hồ Chí Minh:

Số 131/26 - đường 3/2 - P11 - Quận 10- TP Hồ Chí Minh.

Giảng viên : - Các chuyên gia về Đấu thầu và Quản lý đấu thầu
- Vụ Quản lý đấu thầu-Bộ Kế hoạch&Đầu tư
"
"

Học viên được cấp CHỨNG CHỈ BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU của Công ty nếu tham gia đầy đủ trong suốt thời gian khoá học và đạt yêu cầu sau khi kiểm tra, sát hạch.
Với kinh nghiệm và ưu thế vượt trội, Công ty đã tổ chức thành công nhiều khoá bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu cho hàng nghìn cán bộ lãnh đạo, chuyên môn trong các doanh nghiệp, các Ban Quản lý dự án, các tổ chức Hành chính sự nghiệp, tổ chức Chính trị-xã hội… Chúng tôi cam kết sẽ tổ chức chương trình trên hiệu quả và thành công.


Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT:
Công ty nhận tổ chức chức đào tạo Nghiệp vụ đấu thâu, quản lý dự án, giám sát thi công trình, kỹ sư định giá tại Doanh nghi ệp,/ đơn vị tại địa phương. Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng nh ư Bán hàng chuyên nghiệp, Chăm sóc khách hàng, Teamwork…; Quản lý Dự án; Luật Doanh nghiệp, Luật đầu t ư.v.v cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.
"
"

[
Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

Mặt trướcMặt sauMẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

Mặt trước

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của Học Viện Tài Chính - Bộ Tài Chính

Mặt trướcMặt sauCó giá trị Toàn quốc"

"Gửi lên Facebook"
"Gửi lên Twitter"
"Gửi lên Google"
Gửi lên Yahoo
"Gửi lên Zing Me"

"Google search : Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, lớp nghiệp vụ đấu thầu
, nghiệp vụ đấu thầu
, vụ đấu thầu
, đấu thầu
, thầu
, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, đấu, thầu
, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu, Yahoo search : Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, lớp nghiệp vụ đấu thầu
, nghiệp vụ đấu thầu
, vụ đấu thầu
, đấu thầu
, thầu
, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, đấu, thầu
, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu, "
"Bing search : Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, lớp nghiệp vụ đấu thầu
, nghiệp vụ đấu thầu
, vụ đấu thầu
, đấu thầu
, thầu
, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, đấu, thầu
, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu, Ask search : Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, lớp nghiệp vụ đấu thầu
, nghiệp vụ đấu thầu
, vụ đấu thầu
, đấu thầu
, thầu
, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, đấu, thầu
, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu, "
"daotaoxuyenviet.com search : Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, lớp nghiệp vụ đấu thầu
, nghiệp vụ đấu thầu
, vụ đấu thầu
, đấu thầu
, thầu
, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, đấu, thầu
, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu, daotaoxuyenviet.com Link : Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, lớp nghiệp vụ đấu thầu
, nghiệp vụ đấu thầu
, vụ đấu thầu
, đấu thầu
, thầu
, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, đấu, thầu
, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu, "
"daotaoxuyenviet.com Tags : Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, tạo lớp nghiệp vụ đấu thầu
, lớp nghiệp vụ đấu thầu
, nghiệp vụ đấu thầu
, vụ đấu thầu
, đấu thầu
, thầu
, Đào, tạo, lớp, nghiệp, vụ, đấu, thầu
, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp nghiệp, Đào tạo lớp nghiệp vụ, Đào tạo lớp nghiệp vụ đấu, "