"
CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, TP.HCM
Tel: ( 08 ) 666 04.002 - Fax: (08) 6280 5066 -
Website: daotaoxuyenviet.com – Email: info@daotaoxuyenviet.comTHÔNG BÁO

Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản; định giá bất động sản;quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản

(theo quyết định số: 29/2007/QĐ-BXD)
"
"

Công ty TNHH TÀI NGUYÊN SỐ thông báo tuyển sinh khoá đào tạo và cấp giấy chúng nhận theo quy định của Luật kinh doanh Bất động sản, Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD về cấp thẻ hành nghề trong 3 lĩnh vực: Môi giới; Định giá quản lý; Điều hành sàn giao dịch BĐS."
"

Đối tượng học:
- Cán bộ các Tổng công ty, các Công ty, Ngân hàng, Trung tâm kinh doanh Bất động sản, Trung tâm thẩm định giá và các đối tượng khác có nhu cầu.
- Các cá nhân đang hành nghề bất động sản.


Hình thức, thời gian học, Địa điểm học:
1 . Khoá học thứ 7, CN: Buổi sáng từ 8h - 11h, chiều từ 14h - 17h
2. Khoá học ngoài giờ hành chính: Buổi tối 18h00 - 21h


Địa điểm học: Số 131/26 Đường 3/2 - P.11 - Quận 10 - TP.HCM

Cấp chứng nhận và chứng chỉ hành nghề.
Kết khoá học, các học viên hoàn thành chương trình học tập được cấp chứng nhận của công ty và công ty sẽ giúp học viên xin cấp chứng chỉ tại Sở Xây dựng Hà Nội.

Chương trình học: Căn cứ chương trình khung do Bộ Xây dựng ban hành kèm theo quyết định số: 29/2007/QĐ-BXD
1 - Khoá môi giới bất động sản Lựa chọn 80 tiết 1,5 triệu.
2 - Khoá định giá bất động sản Lựa chọn 80 tiết 1,7 triệu.
3 - Khoá quản lý và điều hành sàn giao dịch Lựa chọn 80 tiết 1,5 triệu.
Học cả 3 lĩnh vực: 4 triệu
"
"CHƯƠNG TRÌNH KHUNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC VỀ
BẤT ĐỘNG SẢN


1. Kiến thức cơ sở bao gồm các chuyên đề sau :
1.1. Chuyên đề 1: Pháp luật về kinh doanh Bất động sản
1.2. Chuyên đề 2: Thị trường Bất động sản (12 tiết)
1.3. Chuyên đề 3: Đầu tư kinh doanh Bất động sản (16 Tiết)
2. Kiến thức chuyên môn về môi giới bất động sản sau:
2.1. Chuyên đề 1: Tổng quan về Dịch vụ môi giới bất động sản
2.2. Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới Bất Động Sản
3. Kiến thức chuyên môn về định giá bất động sản sau :
3.1. Chuyên đề 1: Tổng quan về Dịch vụ Định giá Bất Động Sản
3.2. Chuyên đề 2: Quy trình và phương pháp Định giá Bất động sản
3.3. Chuyên đề 3: Định giá Bất động sản (16 tiết)
4. Kiến thức chuyên môn về quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sau :
4.1. Chuyên đề 1: Tổ chức và quản lý sàn giao dịch Bất động sản
4.2. Chuyên đề 2: Quy trình và kỹ năng môi giới Bất động sản
"
"


Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

Mặt trướcMặt sauMẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

Mặt trước

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của Học Viện Tài Chính - Bộ Tài Chính

Mặt trướcMặt sauCó giá trị Toàn quốc"

Gửi lên Facebook
Gửi lên Twitter
Gửi lên Google
Gửi lên Yahoo
Gửi lên Zing Me

Google search : Khóa học bất động sản, học bất động sản, bất động sản, động sản, sản, Khóa, học, bất, động, sản, Khóa, Khóa học, Khóa học bất, Khóa học bất động, Yahoo search : Khóa học bất động sản, học bất động sản, bất động sản, động sản, sản, Khóa, học, bất, động, sản, Khóa, Khóa học, Khóa học bất, Khóa học bất động,
Bing search : Khóa học bất động sản, học bất động sản, bất động sản, động sản, sản, Khóa, học, bất, động, sản, Khóa, Khóa học, Khóa học bất, Khóa học bất động, Ask search : Khóa học bất động sản, học bất động sản, bất động sản, động sản, sản, Khóa, học, bất, động, sản, Khóa, Khóa học, Khóa học bất, Khóa học bất động,
daotaoxuyenviet.com search : Khóa học bất động sản, học bất động sản, bất động sản, động sản, sản, Khóa, học, bất, động, sản, Khóa, Khóa học, Khóa học bất, Khóa học bất động, daotaoxuyenviet.com Link : Khóa học bất động sản, học bất động sản, bất động sản, động sản, sản, Khóa, học, bất, động, sản, Khóa, Khóa học, Khóa học bất, Khóa học bất động,
daotaoxuyenviet.com Tags : Khóa học bất động sản, học bất động sản, bất động sản, động sản, sản, Khóa, học, bất, động, sản, Khóa, Khóa học, Khóa học bất, Khóa học bất động,