"
CÔNG TY TNHH MTV TÀI NGUYÊN SỐ
Add: 178 A Đường số 2, Phường Tăng Nhơn Phú B. Q9, TP.HCM
Tel: ( 08 ) 666 04.002 - Fax: (08) 6280 5066 -
Website: daotaoxuyenviet.com – Email: info@daotaoxuyenviet.comTHÔNG BÁO
V/v: Tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính
"
"

Để đáp ứng nhu cầu nâng cao kiến thức nghiệp vụ hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và các cá nhân, Học viện Hành chính Quốc gia tổ chức các lớp ngắn hạn bồi dưỡng kỹ năng hành chính như sau:

1- Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính (10 buổi) - Học phí = 1.100.000đ

2- Kỹ năng soạn thảo hợp đồng (10 buổi) - Học phí = 1.100.000đ

3-Tổ chức hội họp và các sự kiện (10 buổi) - Học phí = 1.300.000đ

4- Giao tiếp và lễ tân hành chính (10 buổi) - Học phí = 1.100.000đ

5- Kỹ năng lãnh đạo và quản lý (10 buổi) - Học phí = 1.300.000đ

6- Kỹ năng xây dựng hệ thống tài liệu, văn bản theo TCNV ISO9001:2000 trong cơ quan, tổ chức(10 buổi) - Học phí = 1.100.000đ

7- Kỹ năng giám sát và phản biện xã hội(10 buổi) - Học phí = 1.200.000đ

8- Kỹ năng thẩm tra, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (10 buổi)- Học phí = 1.200.000đ

9- Nghiệp vụ Văn thư-lưu trữ và hành chính văn phòng (20 buổi) - Học phí = 2.200.000đ

10-Văn hoá công sở (10 buổi) - Học phí = 1.300.000đ

11-Thư ký văn phòng (10 buổi) - Học phí = 1.800.000đ
"
"

Các khoá học được tổ chức trong và ngoài giờ hành chính (10 buổi)
Tham gia giảng dạy là các giáo sư, tiến sĩ, thạc sỹ, các chuyên gia có kinh nghiệm trong và ngoài Học viên, áp dụng các phương pháp giảng dạy hiện đại, thu hút sự tham gia của người học trên cơ sở các bài tập tình huống thực hành kỹ năng,
Nội dung, thời gian học sẽ thông báo khi nhận được danh sách đăng ký học

Công ty đã được nêu tên trong mục Các cơ sở đào tạo trên Website của Bộ KHĐT & Bộ Xây dựng:
- Về đào tạo Nghiệp vụ Đấu thầu: http://dauthau.mpi.gov.vn/TTDaotao/L...-04.6403591694
"
"

Về đào tạo Quản lý dự án đầu tư Xây dựng Công trình: http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN

Về đào tạo Giám sát thi công xây dựng công trình:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN

Về đào tạo Môi giới; Định giá; Quản lý, điều hành sàn giao dịch Bất động sản:
http://www.moc.gov.vn/site/moc/cms?c...language=vi_VN

Công ty nhận tổ chức chức đào tạo theo HỢP ĐỒNG các kỹ năng hành chính, Nghiệp vụ đấu thầu, Quản lý Dự án-Quyết toán công trình, giám sát thi công công trình, kỹ sư định giá, tại Doanh nghiệp / đơn vị tại địa phương.
Ngoài chương trình trên, Công ty còn thường xuyên tổ chức các lớp Kỹ năng văn phòng như Bán hàng chuyên nghiệp, Quản trị kho hàng, An toàn lao động, Các kỹ năng mềm: Kỹ năng thuyết trình, Kỹ năng Làm việc Nhóm,… cho các Doanh nghiệp, cơ quan có nhu cầu.
"
"


Mẫu chứng chỉ kế toán của Bộ Giáo Dục

Mặt trướcMặt sauMẫu chứng chỉ kế toán của ĐH Kinh tế Quốc dân

Mặt trước

Mẫu chứng chỉ kế toán Trưởng của Học Viện Tài Chính - Bộ Tài Chính

Mặt trướcMặt sauCó giá trị Toàn quốc


"

Gửi lên Facebook
Gửi lên Twitter
Gửi lên Google
Gửi lên Yahoo
Gửi lên Zing Me

Google search : Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, ngắn hạn về kỹ năng hành chính, hạn về kỹ năng hành chính, về kỹ năng hành chính, kỹ năng hành chính, năng hành chính, hành chính, chính, Đào, tạo, lớp, bồi, dưỡng, ngắn, hạn, về, kỹ, năng, hành, chính, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp bồi, Đào tạo lớp bồi dưỡng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành, Yahoo search : Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, ngắn hạn về kỹ năng hành chính, hạn về kỹ năng hành chính, về kỹ năng hành chính, kỹ năng hành chính, năng hành chính, hành chính, chính, Đào, tạo, lớp, bồi, dưỡng, ngắn, hạn, về, kỹ, năng, hành, chính, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp bồi, Đào tạo lớp bồi dưỡng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành,
Bing search : Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, ngắn hạn về kỹ năng hành chính, hạn về kỹ năng hành chính, về kỹ năng hành chính, kỹ năng hành chính, năng hành chính, hành chính, chính, Đào, tạo, lớp, bồi, dưỡng, ngắn, hạn, về, kỹ, năng, hành, chính, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp bồi, Đào tạo lớp bồi dưỡng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành, Ask search : Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, ngắn hạn về kỹ năng hành chính, hạn về kỹ năng hành chính, về kỹ năng hành chính, kỹ năng hành chính, năng hành chính, hành chính, chính, Đào, tạo, lớp, bồi, dưỡng, ngắn, hạn, về, kỹ, năng, hành, chính, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp bồi, Đào tạo lớp bồi dưỡng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành,
daotaoxuyenviet.com search : Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, ngắn hạn về kỹ năng hành chính, hạn về kỹ năng hành chính, về kỹ năng hành chính, kỹ năng hành chính, năng hành chính, hành chính, chính, Đào, tạo, lớp, bồi, dưỡng, ngắn, hạn, về, kỹ, năng, hành, chính, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp bồi, Đào tạo lớp bồi dưỡng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành, daotaoxuyenviet.com Link : Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, ngắn hạn về kỹ năng hành chính, hạn về kỹ năng hành chính, về kỹ năng hành chính, kỹ năng hành chính, năng hành chính, hành chính, chính, Đào, tạo, lớp, bồi, dưỡng, ngắn, hạn, về, kỹ, năng, hành, chính, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp bồi, Đào tạo lớp bồi dưỡng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành,
daotaoxuyenviet.com Tags : Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành chính, ngắn hạn về kỹ năng hành chính, hạn về kỹ năng hành chính, về kỹ năng hành chính, kỹ năng hành chính, năng hành chính, hành chính, chính, Đào, tạo, lớp, bồi, dưỡng, ngắn, hạn, về, kỹ, năng, hành, chính, Đào, Đào tạo, Đào tạo lớp, Đào tạo lớp bồi, Đào tạo lớp bồi dưỡng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng, Đào tạo lớp bồi dưỡng ngắn hạn về kỹ năng hành,