Thanh Hà cienco 5-bán thanh hacienco 5 me linh Thanh Hà cienco 5-bán thanh hacienco 5 me linh Thanh Hà cienco 5-bán thanh hacienco 5 me linh Thanh Hà cienco 5-bán thanh hacienco 5 me linh

Dự án thanh Hà| Thanh Hà B|Thanh Hà cienco5 Dự án thanh Hà| Thanh Hà B|Thanh Hà cienco5 Dự án thanh Hà| Thanh Hà B|Thanh Hà cienco5
Tôi đang bán 01 số Lô BT Tại Dự án Thanh Hà A- Thanh Hà B,TT như sau:
Thanh Hà A
BT 26 ô 9, ô góc,DT=290m,gốc 13tr
Đóng 30%,vào tên(bao phí) Ký với Hạ Long
Giá bán:36.5 tr/m2(giá chủ Thu)
Thanh Hà B
BT 33 ô 8, ô 11, DT=240m, đường 17.5m,gốc 16tr/m2,đã đóng 50%
Giá bán: 35.5tr/m2(giá chủ Thu)
Ky trực tiếp với C Đ T(bao phí vào tên)
BT 33 ô 1, ô góc,đẹp.Dt=275m2, giá gốc:16tr/m2,đã đogns 50%,
Ký trực tiếp với C Đ T
Giá bán:37.7tr/m2(giá chủ Thu)
BT 33 ô15, và 00 20,DT=240m,giá gốc 16tr/m2
Đã đóng 50%,vào tên C Đ T(bao tên)
Giá bán: 32,5tr/m2(giá chủ Thu)
BT 33 ô 13,14(ô góc) giá gốc 16tr/m2, đã đóng 50%.
Vào tên với C Đ T(bao phí sang tên)
Giá bán 36.7tr/m2(giá chủ Thu)

Quý khách có nhu cầu HL:

TEL: Chị Diệp 0908 756 435 / Chị Dung 0987 565 123


Thanh Hà cienco 5-bán thanh hacienco 5 me linh Thanh Hà cienco 5-bán thanh hacienco 5 me linh Thanh Hà cienco 5-bán thanh hacienco 5 me linh Thanh Hà cienco 5-bán thanh hacienco 5 me linh