Bán chung cư Invest victoria văn phú Tầng 7 căn số 5, 6, 7, 8, S trên 100m2
7- Chung cư Invest victoria văn phú
Tầng 7 căn số 5, 6, 7, 8 diên tích trên 100m2, Gồm 2 PN, 2 VS, PK + bếp. Giá bán 20.8 ký thứ phát (Công ty ICT)
Liên hệ : Tuấn Nam 0927639858
Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,
Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp, Chung cư Invest victoria văn phú, bán nhà,mua nhà,chung cư cao cấp,căn hộ cao cấp,